Arhivski

JAVNI POZIV ZA IZBOR NOVIH ČLANOVA POTKOMITETA ZA PREVENCIJU TORTURE (OHCHR)

30.5.2018

Bosna i Hercegovina kao potpisnica  UN Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih Ili ponižavajućih kazni ili postupaka (CAT) i Opcionog Protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (OPCAT) pozvana je da nominuje kandidate iz Bosne i Hercegovine za Potkomitet za prevenciju torturenajkasnije do 14. augusta 2018. godine.

Postojećim članovima Potkomiteta ističe mandat 31. decembra 2018. godine, a na 7. sastanku država ugovornica Opcionog protokola koji će se održati 25. oktobra 2018. godine biće izabrano 13 članova Potkomiteta koji će zamijeniti postojeće članove.

Pozivaju se kandidati koji posjeduju iskustvo u oblasti ljudskih prava, kao i akademsko zvanje i poznaju jedan od svjetskih jezika UN-a da svoje nominacije i biografije podnesukoristeći priloženi formular (Annex III), koji dostavljamo u prilogu. Nominacije  kandidati mogu dostaviti Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje će iste proslijeditiMinistarstvu vanjskih poslova BiH.

U prilogu dostavljamo i akt Visokog komesara za ljudska prava u kojem su navedeni uvjeti za nominaciju kandidata i Opcioni protokol uz Konvenciu protiv torture.