KABINET MINISTRA
+387 33 202 600


KABINET ZAMJENIKA MINISTRA
Tel. +387 33 703 917


KABINET SEKRETARA
Tel. +387 33 703 991


KABINET SEKRETARA SA POSEBNIM ZADATKOM
Tel. +387 33 703 921


SEKTOR ZA OPŠTE, PRAVNE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE
- Odsjek za finansije +387 33 703 928
- Odsjek za opšte i pravne poslove +387 33 703 937


SEKTOR  ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE
Tel. +387 33 703 909


SEKTOR ZA LJUDSKA PRAVA
Tel. +387 33 703 959


SEKTOR ZA OBNOVU, MONITORING I REGIONALNE CENTRE
Tel. +387 33 703 941

Regionalni centar Sarajevo: 
Vilsonovo šetalište br. 10
Tel. +387 33 714 207, 714 206
Faks: +387 33 714 205

Regionalni centar Banja Luka:
Jevrejska br.73
Tel. +387 51 218 089, +387 51 223 580, +387 51 223 581
Faks: +387 51 223 582

Regionalni centar Mostar:
Kardinala Stepinca br. 9
Tel. +387 36 555 840,
Faks: +387 36 555 841

Regionalni centar Tuzla:
Trg Slobode bb
Tel. +387 35 249 350, 249 351, 249 352 
Faks: +387 35 253 603


SEKTOR ZA ISELJENIŠTVO
Tel. +387 33 703 975


URED ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
Džemala Bijedića 39/II
Tel. +387 33 730 490


AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Kulovića 4
Tel. +387 33 209 761