KABINET MINISTRA

Kabinet ministrice 
lok 77/8177,   033/202-600 fax 033/206-140

Semiha Borovac, ministrica
semiha.borovac@mhrr.gov.ba 

Ševket Hafizović, savjetnik ministrice, 
lok 77/8217
sevket.hafizovic@mhrr.gov.ba 

Samra Zaimović, tehnički sekretar, 
samra.zaimovic@mhrr.gov.ba 

Esad Alić, vozač   
esad.alic@mhrr.gov.ba 


KABINET ZAMJENIKA MINISTRA

Predrag Jović, zamjenik ministrice,
local 3992, tel. 033/703-992, 
e-mail predrag.jovic@mhrr.gov.ba

Milanko Tošić,
šef kabineta zamjenika ministrice, 
local 3920, tel. 033/703-920, 
e-mail milanko.tosic@mhrr.gov.ba

Dragana Bojović,
savjetnica zamjenika ministrice, 
local 3919, tel. 033/703-919, 
e-mail dragana.bojovic@mhrr.gov.ba

Dijana Gavrić,sekretarica zamjenika ministrice, 
local 3917, tel. 033/703-917, 
e-mail dijana.gavric@vm.gov.ba


KABINET SEKRETARA

Nina Mišković, sekretarka Ministarstva 
3923, 033/703923,033/221290, Fax: 033/206274, 
nina.miskovic@mhrr.gov.ba

Sandra Simović, tehnički sekretar – referent specijalist
3991, 033/ 703 991, 
sandra.simovic@mhrr.gov.ba


KABINET SEKRETARA SA POSEBNIM ZADATKOM

Edina Imamović,  
3921, 033 703 921, 
edina.imamovic@mhrr.gov.ba


SEKTOR ZA OPŠTE, PRAVNE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

Dalida Međedović, pomoćnik ministra 
3933, 033/703-933   
dalida.medjedovic@mhrr.gov.ba
 
Nebojša Lajić, Šef odsjeka za opšte i pravne poslove  
3937, 033/703-937
nebojsa.lajić@mhrr.gov.ba 

Roksanda Mičić, 
3989, 033/703-989  
roksanda.micic@mhrr.gov.ba 

Vinka Krajišnik 
3939, 033/703-939  
vinka.krajisnik@mhrr.gov.ba

Aida Rožajac, Viši referent u pisarnici i unutarnjoj dostavi pošte 
3938, 033/703-938 
aida.rožajac@mhrr.gov.ba 

Nelisa Ahmedhodžić, Viši referent za arhivu 
3940, 033/703-940 
nelisa.ahmedhodzic@mhrr.gov.ba 

Jasmin Smajlović, Vozač/kurir, 
3940, 033/703-940, 
jasmin.smajlovic@mhrr.gov.ba

Edin Kadrović, Vozač/kurir, 
3940, 033/703-940, 
edin.kadrovic@mhrr.gov.ba

Salih Karčić, Šef Odsjeka za finansijsko–materijalne poslove, 
3928, 033/703-928, 
salih.karcic@mhrr.gov.ba 

Branka Štaka, Stručni savjetnik za budžet, 
3929, 033/703-929, 
branka.staka@mhrr.gov.ba

Dario Šegrt, Stručni savjetnik za budžet, 
3973, 033/703-973 
dario.segrt@mhrr.gov.ba 

Dragana Došlo, Viši stručni saradnik za finansijsko-materijalne poslove, 
3985, 033/703-985, 
dragana.doslo@mhrr.gov.ba 

Danka Cvijetić, Referent-specijalist za financijsko-materijalne poslove, 
3926, 033/703-926, 
danka.cvijetic@mhrr.gov.ba 

Irma Ćeško, Referent-specijalist za financijsko-materijalne poslove i likvidaturu, 
3990, 033/703-990, 
irma.cesko@mhrr.gov.ba 

Elma Duran, Referent specijalist za osnovna sredstva i materijalne poslove, 
3924, 033/703-924, 
elma.duran@mhrr.gov.ba 

Sanja Škuletić-Malagić, Šef Odsjeka za informatičko-tehničku podršku, 
3956, 033/703-956, 
061/360-223
sanja.skuletic@mhrr.gov.ba 

Jefto Džino, Referent specijalist za obradu podataka, 
3931, 033/703-931, 
jefto.dzino@mhrr.gov.ba

Dragi Popović, Referent specijalist za obradu podataka 
3932, 033/703-932, 
dragi.popovic@mhrr.gov.ba 

Damir Karahasanović, Referent specijalist za obradu podataka 
3930, 033/703-930 
damir.karahasanovic@mhrr.gov.ba


SEKTOR  ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE

Željka Marković Sekulić, pomoćnica ministrice, 
3911, 033/703-911 
zeljka.markovic@mhrr.gov.ba 

Nermina Džepar-Ganibegović, šefica odjela, 
3907, 033/703-907
Nermina.Dzepar-Ganibegovic@mhrr.gov.ba 

Medžid Lipjankić, šef odjela, 
033/703-906
Medzid.Lipjankic@mhrr.gov.ba 

Dragana Kovač, šefica odjela, 
033/703-913
Dragana.Kovac@mhrr.gov.ba 

Goran Garić, šef odjela, 
033/703-912
Goran.Garic@mhrr.gov.ba

Abela Pobric-Poturovic, stručna savjetnica, 
033/703-914
Abela.Pobric-Poturovic@mhrr.gov.ba 

Elmira Terko, stručna savjetnica
Elmira.Terko@mhrr.gov.ba 

Adnan Mehanija, stručni saradnik, 
033/703-908 
Adnan.Mehanija@mhrr.gov.ba 

Dijana Delalić, stručna saradnica, 
033/703-910
Dijana.Delalic@mhrr.gov.ba 

Ahmet Sijamhodžić, stručni saradnik, 
036/588-202
ahmet.sijamhodzic@mhrr.gov.ba

Zorana Leko, viša stručna saradnica, 
033/703-916
Zorana.Leko@mhrr.gov.ba 

Maksimir Maksimović, stručni saradnik, 
033/703-916
Maksimir.Maksimovic@mhrr.gov.ba 

Muhidin Hadžibegić, viši stručni saradnik, 
033/703-901
Muhidin.Hadzibegic@mhrr.gov.ba 

Adnan Čakalović, viši stručni saradnik, 
033/703-902
Adnan.Cakalovic@mhrr.gov.ba 

Borka Stanojević, referent, 
033/703-909
Borka.Stanojevic@mhrr.gov.ba 


SEKTOR ZA LJUDSKA PRAVA

Saliha Đuderija, Pomoćnica ministrice
3962, 033/703-962
saliha.djuderija@mhrr.gov.ba

0dsjek za zaštitu individualnih ljudskih prava i građanskih sloboda
Ivanka Taraba, Stručni savjetnik za praćenje realizacije predstavki, saradnju sa entitetima, normativne poslove i analizu zakona
3957, 033/703-957
ivanka.taraba@mhrr.gov.ba

Tijana Borovčanin, Viši stručni saradnik za prijem i obradu predstavki,  praćenje njihove realizacije
3954, 033/703-954
tijana.borovcanin@mhrr.gov.ba

Zora Koprivica, Viši stručni saradnik za obradu predstavki građana i saradnju sa nvo u regionalnom centru
3904, 033/703-904
zora.koprivica@mhrr.gov.ba

Ljilja Jurak
Viši stručni saradnik za prijem i obradu predstavki,  praćenje njihove realizacije
3934, 033/703-934
ljilja.santic@mhrr.gov.ba

Almina Jerković, Samostalni referent za prijem i obradu predstavki i praćenje njihove realizacije
3955, 033/703-955
almina.jerkovic@mhrr.gov.ba

0dsjek za pripremu izvještaja o primjeni konvencija iz oblasti ljudskih prava

Amela Hasić, Šef odsjeka
3963, 033/703-963
amela.hasic@mhrr.gov.ba

Vanja Vujadin, Stručni savjetnik za oblast političkih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i medijskih prava
3966, 033/703-966
vanja.vujadin@mhrr.gov.ba

Dino Borovina, Stručni savjetnik za praćenje europske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama
3964, 033/703-964
dino.borovina@mhrr.gov.ba

Ajla Nanić, Stručni savjetnik za oblasti prava djece, za torturu, rasizam, terorizam, trgovinu ljudima i imigracije
3965, 033/703-965
ajla.nanic@mhrr.gov.ba

0dsjek za zaštitu prava i saradnju sa nacionalnim i drugim manjinama, vjerskim zajednicama NVO

Želimir Lalić, Šef odsjeka
3968, 033/703-968
zelimir.lalic@mhrr.gov.ba

Irena Penc Puzić, Stručni savjetnik za prava nacionalnih manjina i izvještavanje o konvencijama
3958, 033/703-958
irena.penc@mhrr.gov.ba

Aleksandra Jarić, Stručni savjetnik za promociju i izradu projekata, pripremu publikacija, informisanje, edukaciju i saradnju sa civilnim sektorom
3960, 033/703-960
aleksandra.jaric@mhrr.gov.ba

Danijela Ćosović, Tehnički sekretar
3959, 033/703-959
danijela.cosovic@mhrr.gov.ba


SEKTOR ZA OBNOVU, MONITORING I REGIONALNE CENTRE

Ljiljana Bogdanović,Pomoćnica ministrice
3945/lokal/ 033/703-945
ljiljana.bogdanovic@mhrr.gov.ba

Altijana Hatibović. Šefica odsjeka
3946 /lokal/ 033/703-946
altijana.hatibovic@mhrr.gov.ba

Milka Matović, Šefica  odsjeka
3950 /lokal/ 033/703-950
milka.matovic@mhrr.gov.ba

Ferid Smajević, Stručni savjetnik
3984 /lokal/ 033/703-984
ferid.smajevic@mhrr.gov.ba

Senad Karišik, Stručni savjetnik
3948 /lokal/  033/703-948
senad.karisik@mhrr.gov.ba

Vedrana Krajišnik,Viša stručna saradnica
3949 /lokal/ 033/703-949
vedrana.krajisnik@mhrr.gov.ba

Stjepan Lepan, Viši stručni saradnik
3981  /local/ 033/703-981
stjepan.lepan@mhrr.gov.ba

Anisa Gojak, Viša referentica
3941  /lokal/ 033/703-941
anisa.gojak@mhrr.gov.ba

Regionalni centar Sarajevo: 
Vilsonovo šetalište br. 10
Tel. +387 33 714 207, 714 206
Faks: +387 33 714 205

Zehra Mustoo,Stručna  saradnica u RC
(RC Sarajevo), 033/714-206

Regionalni centar Banja Luka:
Jevrejska br.73
Tel. +387 51 218 089, +387 51 223 580, +387 51 223 581
Faks: +387 51 223 582

Dušan Kezunović, Viši stručni saradnik u RC
(RC Banja Luka), 051/218-089

Ljiljana Šešum, Samostalni referent za monitoring u RC
(RC Banja Luka),  051/223-580/581

Regionalni centar Mostar:
Kardinala Stepinca br. 9
Tel. +387 36 555 840,
Faks: +387 36 555 841

Amina Turalić, Viši stručni saradnik u RC
(RC Mostar), 036/555-840

Regionalni centar Tuzla:
Trg Slobode bb
Tel. +387 35 249 350, 249 351, 249 352 
Faks: +387 35 253 603

Enver Agić, Viši stručni saradnik u RC
(RC Tuzla), 035/249-351

Duško Stevanović, Stručni saradnik u RC
( RC Tuzla), 035/249-350

Danijela Mrkić, Viši referent za monitoring u RC
(RC Tuzla), 035/253-603

SEKTOR ZA ISELJENIŠTVO

Kemo Sarač,pomoćnik ministrice
3974, 033/703-974, 033/206-669
kemo.sarac@mhrr.gov.ba; iseljenistvo@mhrr.gov.ba 

Selma Čvorak, teh. sekretar
3975, 033/703-975, 033/703-998 fax
selma.cvorak@mhrr.gov.ba 

Jasmina Alibegović Hrustanović, viši stručni saradnik
3977, 033/703-977
jasmina.alibegovic-hrustanovic@mhrr.gov.ba 

Borislav Šešelj, stručni savjetnik
3978, 033/703-978
borislav.seselj@mhrr.gov.ba 

Isma Stanić, šefica odsjeka
3970, 033/703-970
isma.stanic@mhrr.gov.ba 

Ana Judi Galić, šefica odsjeka
3952, 033/703-952
ana.judi@mhrr.gov.ba 

Zlata Smajić, viši stručni saradnik
3969, 033/703-969
zlata.smajic@mhrr.gov.ba 

Mitar Kovačević, viši stručni saradnik
3971, 033/703-971
mitar.kovacevic@mhrr.gov.ba 


AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Samra Filipović Hadžiabdić, Direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH
Tel/fax: 033 209 761
Samra.Filipovic@mhrr.gov.ba

Kika Babić Svetlin, Stručna savjetnica za planiranje, razvoj i monitoring Gender akcionog plana
033/209761
Kika.Babic@mhrr.gov.ba

Joško Mandić, Stručni savjetnik za koordinaciju i saradnju sa entitetima i izgradnju metodologije za ocjenu efekata državne politike i programa u vezi s ravnopravnošću spolova  
Tel/fax: 033 209 761

Branislava Crnčević Čulić, Viša stručna saradnica za pripremu izvještaja, praćenje projekata i saradnju sa međunarodnim i nevladinim organizacijama
033/209761
Branislava.Crncevic@mhrr.gov.ba

Saša Leskovac, doc. dr, Stručni savjetnik za analizu i praćenje domaće legislative i usaglašenosti sa međunarodnim i evropskim standardima i promociju Zakona o ravnopravnpsti spolova u BIH
Tel/fax: 033 209 761
sasa.leskovac@mhrr.gov.ba

Kristina Krstović, Administrativno tehnički sekretar 
Tel/fax: 033 209 761
Kristina.Mijatovic@mhrr.gov.ba


URED ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
Džemala Bijedića 39/II
Tel. +387 33 730 490

Skalonjić Belma, v.d.zastupnik, rukovodilac Ureda
033-730-490
belma.skalonjic@mhrr.gov.ba

Monika Mijić, v.d.zastupnik
033-730-490
monika.mijic@mhrr.gov.ba

Vanja Bjelica-Prutina, v.d.zastupnik
033-730-490
vanja.bjelica_prutina@mhrr.gov.ba

Sandra Malešić, pomoćnik zastupnika
033-730-490
sandra.malesic@mhrr.gov.ba

Harisa Bačvić, stručni savjetnik
033-730-490
harisa.bacvic@mhrr.gov.ba

Mirjana Jovičić, stručni savjetnik-prevodilac
033-730-490
mirjana.jovicic@mhrr.gov.ba

Brankica Marjanović, upisničar
033-730-490
brankica.marjanovic@mhrr.gov.ba

Aida Grant, tehnički sekretar
033-730-490
aida.grant@mhrr.gov.ba

Smail Čengić, vozač-kurir
033-730-490