Saopćenja

Ministar Sevlid Hurtić razgovarao sa pomoćnicom generalnog sekretara UN-a i zamjenicom izvršne direktorice UN Women Asom Regner

10.3.2023

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, jučer je, 9. marta 2023. godine, u New Yorku, na marginama zasjedanja Komisije za status žena UN-a, razgovarao sa pomoćnicom generalnog sekretara UN-a i zamjenicom izvršne direktorice UN Women Asom Regner, koja je ranije obavljala dužnost švedske ministrice za rodnu ravnopravnost. 

Na sastanku je razgovarano o strateškom pristupu Bosne i Hercegovine provođenju UN-ove Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“. Ministar Hurtić je istakao da donošenje redovnih nacionalnih akcionih planova pokazuje opredjeljenje bh. vlasti za dosljednu provedbu Rezolucije. Naglašeno je da je u ovom slučaju pristup naše zemlje prepoznat na globalnom nivou, kao primjer dobre prakse. 

Kada je u pitanju ravnopravnost spolova, ministar Hurtić je kazao da je regionalna saradnja važan segment djelovanja u našoj zemlji još od 2005. godine, kada je potpisana Sarajevska deklaracija o saradnji gender institucionalnih mehanizama zemalja Zapadnog Balkana. 

Ministar Hurtić se zahvalio Švedskoj za podršku u implementaciji strategija i akcionih planova za ravnopravnost spolova u našoj zemlji, dodajući da trenutno dvije gender agencije iz Bosne i Hercegovine i Švedske, zajednički rade na razvijanju programa za postizanje ravnopravnosti spolova.

Pomoćnica generalnog sekretara Regner je pohvalila provođenje Rezolucije 1325 u našoj zemlji, dodajući da ovaj dokument pomaže zemljama u provođenju politike, te naglasila važnost regionalne saradnje. Istakla je da se saradnja Bosne i Hercegovine i UN-a može nastaviti kroz UN Peacebuilding Fund, program integrisanja, nacionalne strategije, ali i na druge načine. 

Ministar Hurtić se jučer obratio na 67. zasjedanju Komisije za status žena UN-a, koje je održano na visokom nivou i uz prisustvo oko 200 državnih ministara i drugih predstavnika zemalja. Tokom zasjedanja, održao je i niz važnih sastanaka sa UN-ovim zvaničnicima.