Saopćenja

Čestitka povodom Međunarodnog dana romskog jezika

5.11.2023

Povodom Međunarodnog dana romskog jezika, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, upućuje čestitke svim pripadnicima romske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini.

Njegujući očuvanju romskog jezika, obogaćujemo ukupno kulturno blago u našoj zemlji. 

Bahtalo o dive e romane – čibjake sa e romenge.