Saopćenja

Poziv na međunarodnu konferenciju o ljudskim pravima u Sarajevu

3.4.2017

Međunarodna konferencija o ljudskim pravima pod nazivom ”Liquid reconciliation: Global perspectives, Glocal realities” održat će se od 4. do 6. aprila 2017. godine u Sarajevu pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Fokus konferencije je usmjeren na vezu između zaštite ljudskih prava i perspektive pomirenja u podijeljenim društvima. Uslovi pod kojima su pomirenje i odbrana ljudskih prava tretirani zavisi od različitih aspekata u skladu sa historijskim događajima i pojedinačnim tragedijama koje su se zadesile u svakoj državi/regiji. S tim u vezi primjenit će se komparativni pristup u svakom predloženom panelu konferencije. Ključni koncepti konferencije su sjećanje, pravda, kao i uloga komisija za pomirenje i istinu, suočavanje s prošlošću, suosjećanje, opraštanje.

Konferencija se održava u okviru Globalnog kampusa master programa i diploma u ljudskim pravima i demokratizaciji, koju koordinira Evropski među-univerzitetski centar za ljudska prava i demokratizaciju. Organizatori su Univerizitet u Sarajevu posrestvom Centra za interdisciplinarne studije i Univerzitet u Bolonji kroz Institut za centralnoevropsku i balkansku Evropu i njihovu zajedničku aktivnost „Evropski regionalni master program o demokratiji i ljudskim pravima u Jugoistočnoj Evropi (ERMA)“.

Ceremonija otvorenja Konferencije planirana je za 4. april u 13:00 sati u Plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH u 13 sati, a izjave za medije su planirane od 12.40 sati.