Saopćenja

RSP – Obilazak povratnika u Busovači i gradilišta u Zenici

27.4.2017

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je bilo domaćin 20. Regionalnog koordinacijskog forua Regionalnog stambenog programa (RSP). Forumu su prisustvovali vodeći predstavnici zemalja uključenih u RSP – BiH, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, predstavnici zemalja donatora, te predstavnici Razvojne banke Vijeća Evrope koja upravlja multidonatorskim fondom, kao i organizacije UNHCR i OSCE, koje podržavaju RSP.

Na sastanku je razgovarano o provedenim aktivnostima i napretku projekta na držanim nivoima, a predstavnici partnerskih zemalja su izvijestili o napretku implementacije Državnih projekata stambenog zbrinjavanja (DPSZ) u pomenutim partneskim zemljama. Na statanku je razgovarano i o unaprjeđeju aktivnosti vidljivosti RSP-a u 2017. godini, te su ažurirane informacije u vezi sa penzionim pitanjima. Razgovarano je i o statusu RSP fonda, te su izvršene pripreme za naredni Upravni odbor i Skupštinu donatora. Posebna pažnja obratila se na poduzete mjere na planu održivosti povratka korisnika RSP-a (tehnička, ekonomska i socio-kulturna održivost), što je jedan od osnovnih zadataka, te kriterij uspješnosti cjelokupnog pograma. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je naglasila da će kroz dodatna sredstva, koja su donatori spremni da daju, riješiti održivi povratak najugroženijih kategorija izbjeglih i raseljenih lica u BiH. 

“Možemo biti sretni da pored vāla izbjeglica u Evropi, interes za BiH još uvijek postoji. Na nama je da pravilno iskoristimo data sredstva, prema kriterijima koji su dali donatori, te da iz tih razloga vršimo stalne provjere na terenu”, izjavila je ministrica Semiha Borovac. 

Nakon sastanka u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, za učesnike Foruma je organizovana posjeta Zenici i Busovači. Posjećena je lokacija izgradnje zgrade sa 62 stana za socijalno stanovanje u Zenici. Vrijednost objekta veća je od tri miliona KM, od čega je ok 2,5 miliona KM osigurano sredstvima RSP-a, a ostatak je udio Grada Zenice koji se sastoji od osiguranja građevinski opremljenog zemljišta, priključaka na infrastrukturu, izdavanja dozvola i plaćanja taksi, izrade izvedbenog projekta. 

“Evropska komisija, odnosno Evropska Unija, izdvojila je 235 miliona € za ovaj program i veoma nam je drago što možemo doprinijeti da se pitanje stambenog zbrinjavanja rješi u regiji”, izjavila je Liselotte Isaksson iz Evropske komijisije. Ministrica Borovac ovom prilikom je izjavila da je ovo jedna od 10 zgrada u FBiH, koje se prave u okviru DPSZ-a, te da će biti nastanjena raseljenim licima iz BiH koja nemaju mogućnosti da se vrate u prijeratne domove.  

“Ukupno se gradi 176 stanova socijalnog stanovanja u 9 općina u FBiH, a pripremljen je projekat za Tuzlu, koji će se graditi dobivenim dodatnim sredstvima za nova 34 stana”, izjavio je pomoćnik federalnog ministra raseljenih lica i izbjeglica Sulejman Alijagić. Izgradnja objekta u Zenici je počela u novembru 2016. godine, a useljenje stanova se očekuje početkom naredne, 2018. godine. 

Nakon Zenice, učesnici Foruma su posjetili Busovaču, tačnije selo Kaćuni, u kojem živi porodica Mekić – primjer uspješnog održivog povratka, realiziranog kroz DPSZ. Vlada Sjedinjenih Američkih Država, a posredstvom CRS-a, porodici Mekić je dodijelila sredstava za obnovu kuće, te su im omogućeni uslovi za održiv povratak, odnosno privređivanje. DPSZ nastavlja sa aktivnostima rješavanja održivog povratka izbjeglih i raseljenih lica, te se u junu 2017. godine očekuje uručenje ključeva vlasnicima kuća obnovljenih u sklopu pod-projekta BiH2.