Saopćenja

Najava dogadjaja: UTORAK - 11:00 sati - Dijaspora za razvoj - Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju

15.5.2017

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, ambasadorica Švicarske Konfederacije u BiH Andrea Rauber Saxer, v.d. šefice Misije Međunarodne organizacije za migracije u BiH Radmila Urošević i rezidentna predstavnica Razvojnog programa UN-a u BiH Sezin Sinanoglu potpisat će Memorandum o razumijevanju za provedbu projekta Dijaspora za razvoj.

Projekat „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj (D4D)“ ima za cilj doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskih prilika za sve građane Bosne i Hercegovine kroz snažniju saradnju s dijasporom. Projekat će biti proveden do 2020. godine, a njegova vrijednost je oko 10,5 miliona KM, od čega je finansijski doprinos Vlade Švicarske oko 9.320.000 KM. 

U okviru ovog projekta bit će pružena podrška Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u izradi Strategije saradnje s iseljeništvom, a koja je predviđena nedavno usvojenom Politikom o saradnji sa iseljeništvom. Na ovaj način osigurana je i podrška na jačanju kapaciteta institucija u BiH na različitim nivoima vlasti za saradnju sa iseljeništvom, podrška za uspostavu predstavničkih tijela dijaspore u Njemačkoj i Austriji, kao i mapiranje potencijala iseljeništva u 10 zemalja prijema (Austrija, Švicarska, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Australija, Slovenija, Danska, Švedska, Italija i Holandija). 

Na lokalnom nivou projekat će osnažiti kapacitete općina u smislu pružanja kvalitetnijih usluga, umrežavanja i bolje saradnje sa dijasporom, uključivanja dijaspore u lokalne razvojne planove, prenosu znanja u lokalne zajednice i investiranja dijaspore.

Potpisivanje Memoranduma i izjave za medije planirane su za utorak (16. maj) u Press sali Vijeća ministara BiH (Sala 3/II zgade Parlamentarne skupštine BiH) s početkom u 11:00 sati.