Saopćenja

Najava za medije: MLJPI i UNFPA organiziraju konferenciju o ublažavanju stigmatizacije

2.10.2017

Stigmatizacija preživjelih seksualnog nasilja u konfliktu: Građanski angažman i odgovornost za ublažavanje stigmatizacije u lokalnim zajednicama diljem Bosne i Hercegovine

 

UNFPA, Populacijski fond Ujedinjenih nacija u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH srdačno pozivaju predstavnike medija na Konferenciju o ublažavanju stigmatizacije koja će se održati u srijedu, 4. oktobra 2017. godine u Velikoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo u 9.00 sati.

 

Konferencija će okupiti odabrane lokalne zajednice, zainteresirane aktere i oni koji donose odluke kako bi razradili planove za ublažavanje stigmatizacije zbog seksualnog nasilja vezanog za konflikt. To će biti prilika za predstavljanje Programa ublažavanja stigmatizacije za Bosnu i Hercegovinu, kojeg čini niz praktičnih preporuka za ublažavanje stigmatizacije žrtava seksualnog nasilja u konfliktu u lokalnim zajednicama.Ovaj dokument izrađen je na „Principima za globalnu akciju: Prevencija i rješavanje pitanja stigmatizacije povezane sa seksualnim nasilje u konfliktu“, predstavljenim prije dvije sedmice na Generalnoj skupštini Ujendinejnih nacija u New Yorku, dok je Bosna i Hercegovina prva zemlja koja će sačiniti svoj akcioni plan.

 

Pozdravno obraćanje i glavna izlaganja će dati Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Pramila Patten, specijalna predstavnica generalnog sekretara UN-a za seksualno nasilje u konfliktu, dr. Doina Bologa, predstavnica UNFPA u BiH, i nj.e. Edward Ferguson, britanski ambasador u BiH.

 

Izjave za medije glavnih govornika bit će upriličine u 10:30 u prostoru za novinare, u prizemlju zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predstavnici medija su pozvani i da zabilježe otvaranje konferencije i glavna izlaganja.

 

Program ublažavanja stigmatizacije razvijen je na osnovu Ankete o stigmatizaciji osoba koje su preživjele seksualno nasilja u sukobu u Bosni i Hercegovini, koju je UNFPA provela 2015. godine kao i nakon širokih konsultacija sa građanima, zainteresiranim akterima, preživjelima, udruženjima preživjelih i predstavnicima medija. Ova Anketa, Program i Konferencija dio su zajedničkog programa UN-a „Traženje zaštite, podrške i pravde za preživjele žrtve seksualnog nasilja tokom sukoba u Bosni i Hercegovini“ za osobe koje su preživjele seksualno nasilje u konfliktu u Bosni i Hercegovini“, koji su provele organizacije IOM, UNDP, UNFPA i UN Women.

 

Zajednički program je podržan od strane Ureda specijalne predstavnice generalnog sekretara UN-a za seksualno nasilje u konfliktu, i finansiran od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, fonda UN Action-a i Vlade Kanade.“

 

Za više informacija, molimo vas da kontaktirate:

 

Majdu Prljaču, UNFPA, na prljaca@unfpa.org ili +38761171673 i/ili    

Sanju Škuletić-Malagić, MLJPI, na sanja.skuletic@mhrr.gov.ba ili +38761360223