Saopćenja

POČELA IZGRADNJA ZGRADE NAMIJENJENE ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOLEKTIVNOG CENTRA

2.11.2017

U Tešnju je danas ozvaničen početak radova na izgradnji prve zgrade socijalnog stanovanja u ovoj općini, a koja se gradi u sklopu projekta “Zatvaranja kolektivnih centara - CEB II”. Korisnici projekta će biti osobe koje danas žive u kolektivnim centrima, a koje su raseljene, povratnici ili druge socijalno ugrožene osobe.

Riječ je o izgradnji zgrade za smještaj 65 osoba u 21 stan na lokalitetu Medakovo. Ukupna vrijednost radova je 883.807 KM, a izgradnja, prema planu, treba biti okončana u roku od 360 kalendarskih dana. 

- U Tešnju je 1992. godine, dakle, prije 25 godina boravilo 30.000 izbjeglica pretežno iz Doboja, Teslića, Dervente i okolnih općina. Drago mi je da smo danas u situaciji da ćemo ovim projektom završiti rješavanje smještaja raseljenim osobama i na ovaj način im vratiti dostojanstvo. Istovremeno, uklanjanjem izbjegličkog naselja koje je smješteno u poslovnoj zoni Bukva u Tešnju će doći do novih lokacija za investiranje - rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

U ovoj godini planiran je početak izgradnje ili rekonstrukcija ukupno 11 zgrada socijalnog stanovanja sa cca 450 stambenih jedinica.

- Pored Dervente, Maglaja, Modriče, Foče i Tešnja, gdje je već započela gradnja stambenih jedinica, prema planiranim aktivnostima u ovoj godini se još očekuje početak radova u   Travniku, Zenici, Tuzli, Srebreniku i Sokocu. Strateški cilj BiH je da do 2020. godine budu zatvoreni svi kolektivni centri – kazala je Edina Imamović koordinator projekta u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH.

Projekat “CEB II” provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti i resornih kantonalnih ministarstava/uprava u FBiH i UNHCR-a.

- U ovom poslu, pozitivne procese vezujemo najčešće uz otvaranja, a ne zatvaranja. Međutim, postoji razlog što je naglasak u ovom projektu na zatvaranju. Kolektivni smještaji bili su neka vrsta utočišta za ljude koji su ostali bez ikakvog krova nad glavom; ali vremenom su, s razlogom, ta mjesta kolektivnog stanovanja postala simbolom tegobe i nezbrinutosti. Zato njihovo zatvaranje predstavlja otvaranje jednog sretnijeg poglavlja u životu ljudi koji su živjeli u njima, a koji će uskoro preseliti u nove domove, poput ovih koji će biti izgrađeni u Medakovu” - kazao je u svom obraćanju u Tešnju Edin Ramić, federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice.

Projekt “CEB II” se provodi u 45 gradova i općina u BiH zahvaljujući kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope namjenjenim za zatvaranje 121 kolektivnog centra u kojima danas živi više od 7.200 građana BiH. Planirana je izgradnja 2.611 stanova neprofitnog socijalnog stanovanja u 82 zgrade i objekta.