Saopćenja

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

1.12.2017

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je 30. novembra 2017. godine, a povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, održalo konferenciju u zgrade Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu. Tema današnje konferencije bile su „Preporuke i zaključna  razmatranja UN Komiteta o pravima osoba sa invaliditetom o Inicijalnom izvještaju Bosne i Hercegovine“. Konferencija je organizovana u saradnji sa Zajedničkom komisijom za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH i Vijećem za osobe sa invaliditetom BiH.

Skupu su se obratili gdin Predrag Jović, zamjenik minitrice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, gđa Nermina Kapetanović, član Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, gdin Zoran Dobraš, predsjednik Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH i gđa Saliha Đuderija, pomoćnica ministrice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj učesnika, predstavnika vlasti svih nivoa vlasti, kao i veliki broj predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je još jednom istaklo predano zalaganje za dosljednu primjenu UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u cijeloj Bosni i Hercegovini. Zaključna razmatranja i preporuke Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, objavljena 12. aprila 2017. godine  predstavljaju jasnu vodilju za unapređenje prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Pred Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH je važan zadatak izrade programa realizacije preporuka, a koji će biti planiran i izrađen u saradnji sa nadležnim institucijama svih nivoa vlasti u BiH, Vijećem za osobe sa invaliditetom BiH i nevladinim organizacijama osoba sa invaliditetom.