Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA / SAVE THE DATE - ČETVRTAK - TUZLA - Uručenje ključeva 20 stanova izgrađenih u okviru RSP-a

5.12.2017

Dvadeset povratničkih porodica useljava novoizgrađenu zgradu u okviru Regionalnog stambenog programa u BiH

Dvadeset porodica izbjeglih i raseljenih lica će 7. decembra 2017. godine dobiti ključeve stanova u novoizgrađenoj zgradi u Tuzli, okviru Regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini.

Ceremonija uručenja ključeva korisnicima stanova bit će upriličena u četvrtak (7. decembra 2017.) u Domu penzionera, Filipa Kljajića 22, Tuzla, sa početkom u 11.00 sati.

Potprojektom BiH3 ukupne vrijednosti oko 34 miliona KM planirana je izgradnja 24 zgrade sa 512 stanova namijenjenih za smještaj interno raseljenih porodica i porodica izbjeglih iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.

Pored grada Tuzle, u entitetu Federacija BiH višestambene zgrade izgradit će se u Goraždu i Bosanskom Petrovcu (po 20 stanova), Ilidži (18 stanova), Jajcu (7 stanova), Olovu (16 stanova) i Zenici (62 stana). Višestambene zgrade su već izgrađene u Pale-Prači (6 stanova) i Foči FBiH (9 stanova).

Ovaj potprojekat provodi se i u sljedećim općinama/gradovima entiteta Republika Srpska: Prijedor (82 stana), Banja Luka (48 stanova), Bijeljina i Derventa (po 30 stanova), Gradiška (32 stana), Bileća i Brod (po 15 stanova), Vlasenica (20 stanova) i Foča (12 stanova).

U Brčko Distriktu BiH izgradit će se 2 zgrade sa ukupno 16 stanova.

Vrijednost Regionalnog stambenog programa je oko 1,2 milijarde KM, od čega se više od 200 miliona odnosi na projekte u BiH. Sve to bilo bi neizvodivo bez podrške međunarodne zajednice, prije svih, Evropske unije, kao najvećeg donatora sa učešćem od oko 450 miliona KM, te Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Njemačke, Norveške, Švicarske, Danske, Turske i drugih zemalja donatora i podrške UNHCR-a, OSCE-a i Razvojne banke Vijeća Evrope.
Bosna i Hercegovina je za Vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju potprojekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH.

Za više informacija možete kontaktirati Sanju Škuletić-Malagić, 061 360 223; sanja.skuletic@mhrr.gov.ba i/ili Enu Mulavdić, 061 102 523.

P R O G R A M
SVEČANOG URUČENJA KLJUČEVA KORISNICIMA STANOVA U ZGRADI U TUZLI IZGRAĐENOJ U OKVIRU RSP-a U BOSNI I HERCEGOVINI

Tuzla, 7. decembar 2017. godine
11.00 - Dolazak u Dom penzionera (Filipa Kljajića 22, Tuzla)                                                           
Izjave za medije:
Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 
Gianluca Vannini, šef Odjela za civilno društvo, socijalni razvoj i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH 
Edin Ramić, ministar za izbjeglice i raseljene osobe Federacije BiH 
Korisnik RSP-a

11.15 - 11.20 
Pozdravno obraćanje 
Jasmin Imamović, gradonačelnik Grada Tuzle 

11.20 – 11.40 
Obraćanje zvanica (max. do 5 minuta)
Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 
Gianluca Vannini, šef Odjela za civilno društvo, socijalni razvoj i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH
Edin Ramić, ministar za izbjeglice i raseljene osobe Federacije BiH 
Korisnik RSP-a

11.45 
Uručenje ključeva
Zajednička fotografija
Osvježenje

12.30 
Polazak prema novoizgrađenom objektu
Presjecanje vrpce (Vannini, Borovac, Imamović)
Obilazak objekta
Završetak programa