Saopćenja

Najava događaja: Tematska sjednica: Zdravstvena zaštita povratnika i raseljenih osoba

13.12.2017

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac prisustvovat će Drugoj sjednici posvećenoj tematskom razmatranju realizacije Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma pod nazivom „Zdravstvena zaštita povratnika i raseljenih osoba“, a koja će biti održana sutra i prekosutra (14. i 15. decembra) u Tesliću. 

Organizator ove sjednice je Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih osoba Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u saradnji sa Misijom OSCE-a i Predstavništvom UNHCR-a u Bosni i Hercegovini, a učešće su potvrdili i Mario Karamatić, drugi zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Senad Bratić i članovi Odbora za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika Narodne skupštine RS, entitetski ministri raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i Davor Čordaš, te predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, Komisije za zaštitu ljudskih prava Brčko disktrikta BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva zdravstva FBiH, Ministarstva zdravlja RS, zavoda i fondova zdravstvenog osiguranja, kantonalnih ministarstava zdravlja, kantonalnih ministarstava rada, socijalne politike i izbjeglica te nevladinih organizacija.

Cilj ovog zasjedanja je sagledati realizaciju preporuka iz Revidirane strategije BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u oblasti zdravstva, preostale izazove sa kojima se suočavaju povratnici i raseljene osobe u pristupu zdravstvenoj zaštiti i ostvarivanju zdravstvenog osiguranja u BiH, kao i mjere kojima bi se omogućila zdravstvena zaštita svih raseljenih osoba i povratnika.