Saopćenja

Najava događaja: Potpisivanje memoranduma vrijednih 1,1 milion KM za zapošljavanje i zdravstveno osiguranje Roma

19.12.2017

Zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Predrag Jović sutra će u Sarajevu sa čelnicima entitetskih i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH te entitetskih instituta i zavoda za javno zdravstvo te Zdravstvenim centrom Brčko Distritka potpisati memorandume o raspodjeli grant sredstava za rješavanje pitanja zapošljavanja i zdravstvene zaštite Roma, ukupne vbrijednosti 1,1 milion KM.

Za provedbu Akcionog plana u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite Roma u ovoj godini izdvojeno je 2,1 milion KM i to: milion KM za stambeno zbrinjavanje, te 700.000 za zapošljavanje i 400.000 za zdravstvenu zaštitu Roma.

Izjave za medije će sutra (srijeda 20. decembar) u 10:45 sati ispred sale 2/I zgrade Parlamentarne skupštine BiH dati zamjenik ministrice Predrag Jović, direktor Zavoda za zapošljavanje RS Miroslav Vujičić i pomoćnica direktotra Zavoda za zdravtsvenu zaštitu FBiH Aida Kurtović.