Saopćenja

Ministrica Semiha Borovac u radnoj posjeti Mostaru

9.4.2018

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac sutra će biti u radnoj posjeti Mostaru tokom koje su planirani i sastanci sa gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem te predsjednikom Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine Jasminom Bešom. 

Primarni cilj posjete i radnih sastanaka je intenziviranje aktivnosti na planu osiguranja uvjeta za povratak u ovaj dio Bosne i Hercegovine sa akcentom na mjere održivog povratka.