Saopćenja

Borovac – Désir: Sigurnost novinara je preduslov slobode medija

20.4.2018

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac sastala se danas sa Harlemom Désirom koji boravi u prvoj službenoj posjeti našoj zemlji od preuzimanja pozicije predstavnika OSCE-a za slobodu medija. Sastanku su prisustvovali i šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton i ambasador Bosne i Hercegovine pri OSCE-u, UN-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču Sanjin Halimović. 

Désir je istaknuo kako je sigurnost novinara preduslov slobode medija i prioritet u njegovom radu naglašavajući kako je od izuzetnog značaja politička i javna osuda napada na novinare te dosljedno provedene istrage u svakom pojedinačnom slučaju ugrožavanja sigurnosti novinara. 

Sa tim stavom se usaglasila i ministrica Borovac ponovivši raniji stav kako je napad na novinare neophodno definirati kao posebno krivično djelo napada na službeno lice. Podsjetila je kako je na takvom zaključku insistirala i na Tematskoj sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH koja je organizirana temeljem Izvještaja o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u BiH, a koji je izradilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u saradnji sa ministarstvima sigurnosti i pravde te predstavnicima više od 60 medijskih redakcija i udruženja novinara u našoj zemlji. 

Kao jedan od navećih problema u radu novinara u našoj zemlji istaknuti su teški socijalno-ekonomski uslovi rada novinara što je problem ne samo BiH nego i cijelog regiona. Nepostojanje ugovora o radu i kašnjenje u plaćanju zarade i socijalnih doprinosa novinarima, neplaćeni prekovremeni rad, nepostojanje sindikalnih organizacija... rezultiraju nerijetko i autocenzurom novinara.

Borovac i Désir su zajedno zaključili kako je neophodno poduzeti aktivnosti koje će poboljšati uvjete rada medijskih profsionalaca odnosno očuvanju digniteta novinarske profesije što je konkretan način borbe protiv cenzure i autocenzure u medijima, odnosno pritisaka na nezavisno novinarstvo i poštivanje profesionalnih standarda.

Također, istaknuto je kako posebnu pažnju, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i cijelom regionu, treba posvetiti borbi protiv govora mržnje uz pravljenje distinkcije između govora mržnje i slobode govora. Na tom planu, kako je zaključila ministrica Borovac, neophodno je u krivičnim zakonodavstvom uvesti mjere koje će sankcionirati govor mržnje.