Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA Bosanski Petrovac, petak, (25.05.2018.) – 12.00 sati Dvadeset povratničkih porodica useljava novoizgrađenu zgradu u okviru Regionalnog stambenog programa u BiH

23.5.2018

Dvadeset porodica izbjeglih i raseljenih lica će 25. maja 2018. godine dobiti ključeve stanova u novoizgrađenoj zgradi u Bosanskom Petrovcu, u okviru Regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini. 

Ceremonija uručenja ključeva korisnicima stanova bit će upriličena u petak (25. maja 2018.) ispred novoizgrađene zgrade u Bosanskom Petrovcu (adresa: Šinigđića put bb.) u 12.00 sati.
Ova zgrada je izgrađena u okviru potprojekta BiH3 vrijednosti oko 34 miliona KM planirana je izgradnja 24 zgrade sa 512 stanova namijenjenih za smještaj interno raseljenih porodica i porodica izbjeglih iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. 
Pored Bosanskog Petrovca, u entitetu Federacija BiH višestambene zgrade izgradit će se u Goraždu (20 stanova), Ilidži (18 stanova), Jajcu (7 stanova), Olovu (16 stanova), Zenici (62 stana), Pale-Prači (6 stanova), Foči u FBiH (9 stanova), Tuzli (34 stana), Prijedoru (82 stana), Banja Luci (48 stanova), Bijeljini i Derventi (po 30 stanova), Gradišci (32 stana), Bilećoj i Brodu (po 15 stanova), Vlasenici (20 stanova) i Foči (12 stanova) te u Brčko Distriktu BiH 2 zgrade sa 16 stanova.

Vrijednost Regionalnog stambenog programa je oko 1,2 milijarde KM, od čega se više od 200 miliona odnosi na projekte u BiH. Sve to bilo bi neizvodivo bez podrške međunarodne zajednice, prije svih, Evropske unije, kao najvećeg donatora sa učešćem od oko 450 miliona KM te Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Njemačke, Norveške, Švicarske, Danske, Turske i drugih zemalja donatora i podrške UNHCR-a, OSCE-a i Razvojne banke Vijeća Evrope.
Bosna i Hercegovina je za Vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju potprojekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH.

Za više informacija možete kontaktirati Sanju Škuletić-Malagić, savjetnicu ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH, mob: 061 360 223; e-mail: sanja.skuletic@mhrr.gov.ba 
P R O G R A M SVEČANOG URUČENJA KLJUČEVA KORISNICIMA STANOVA U ZGRADI U BOSANSKOM PETROVCU IZGRAĐENOJ U OKVIRU RSP-a U BOSNI I HERCEGOVINI


Bosanski Petrovac, 25. maj 2018. godine

12.00 - Dolazak ispred novoizgrađene stambene zgrade (adresa: Šinigđića put bb.)                                                         

12.00 - 12.05 
Pozdravno obraćanje 
Zlatko (Edhem) Hujić, načelnik Bosanskog Petrovca 

12.05 – 12.25 
Obraćanje zvanica (max. do 5 minuta)
Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 
Gianluca Vannini, šef Odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH 
Edin Ramić, ministar za izbjeglice i raseljene osobe Federacije BiH 
Korisnik RSP-a

12.25 
Uručenje ključeva
Zajednička fotografija
Obilazak objekta

13.00 
Završetak programa