Saopćenja

NAJAVA DOGADJAJA - PETAK - 11:00 SATI - Potpisivanje ugovora za 2,35 miliona KM grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

4.10.2018

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac će sutra (petak, 5. oktobar) potpisati ugovore sa korisnicima grant sredstava namjenjenih za implementaciju Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma te podrške nevladinim organizacijama.

Ukupna vrijednost ugovora koji će biti potpisani sa institucijama i nevladinim organizacijama je 2.350.000 KM. 

Od te sume dva miliona KM su grant sredstva namijenjena implementaciji Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite. Preostalih 350.000 dodijeljeno je za 45 nevladinih organizacija kroz pet grantova namijenjenih za podršku: nevladinim organizacijama uključenim u zaštitu žrtava trgovine ljudima, organizacijama osoba sa invaliditetom, udruženjima nacionalnih manjina, udruženjima porodica nestalih osoba u BiH te organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u BiH.

Izjave za medije planirane su za 11:00 sati ispred sale 2/I u zgradi Parlamentarne skupštine BiH nakon čega će uslijediti potpisivanje ugovora.