Saopćenja

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

4.12.2018

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je, povodom 3. decembra - Međunarodnog dana invalida, organizovalo tematsku sjednicu „Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje uključenosti i ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini“.

Sjednicu je otvorio zamjenik ministrice Predrag Jović, naglašavajući da Ministarstvo redovno obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i u svom radu se zalaže za punu zaštitu prava osoba sa invaliditetom u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Cilj tematske sjednice bio je upravo da se ostvari konstruktivan dijalog između osoba sa invaliditetom, predstavnika zavoda zdravstvenih osiguranja iz cijele BiH i Agencije za javne nabavke BiH, u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u našem društvu i unapređenja kvaliteta kako njihovih života, tako i života njihovih porodica i društva u cjelini.

Jović je istakao da je neophodno obezbijediti bržu i jednostavniju nabavku ortopedskih i asistivnih pomagala, te da je učešće predstavnika Agencije za javne nabavke BiH na ovogodišnjoj tematskoj sjednici izuzetno korisno za rješavanje ovog pitanja, koje treba tretirati visoko prioritetno. Zamjenik ministrice je podsjetio da je prema brojnim međunarodnim dokumentima za zaštitu ljudskih prava koje je Bosna i Hercegovina preuzela, a među kojima je i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, kao i prema Zakonu o zabrani diskriminacije, propisano ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti za sve osobe u Bosni i Hercegovini.

Konferenciji su, pored predstavnika Ministarstva, prisustvovali predstavnici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamenta BiH, članovi Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH, predstavnici institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Ombudsmana za djecu Republike Srpske, predstavnici državnih i entitetskih institucija i Brčko distrita, predstavnici partnerskih međunarodnih organizacija i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom.