Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA - Četvrtak (24. januar) – 12:00 – prostorije CRS-a (Zagrebačka 18) - Uspostava sistema prihvata državljana BiH koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji - Ministrica Borovac uručuje vrijednu donaciju za 10 kantona, 10 općina i 10 centara za socijalni rad

23.1.2019

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac sutra će u okviru aktivnosti na uspostavi efikasnog sistema prihvata državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u našu zemlju po osnovu sporazuma o readmisiji, predstavnicima deset kantona, deset općina i deset centara za socijalni rad uručiti vrijednu donaciju u vidu kompjuterske opreme.

Riječ je o donaciji koja je osigurana u okviru projekta “Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji” (faza III) koji podržava Vlada Švicarske, a provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji s CRS-om.   

Kvalitetna tehnička opremljenost preduslov je za uvezivanje u sistem informacione baze podataka o readmisiranim osobama, te razmjenu podataka unutar svih institucija u sistemu koordinacije radi dodatnog poboljšanja sposobnosti BiH u upravljanju procesom readmisije, održive socio-ekonomske integracije readmisiranih povratnika na lokalnom nivou. Kompjuterska oprema će biti donirana općinama/gradovima: Prijedor, Bijeljina, Zvornik, Doboj, Modriča, Zavidovići, Zenica, Živinice, Mostar i Bugojno, centrima za socijalni rad iz tih općina te kantonalnim ministarstvima koja su imenovala koordinatore za readmisiju.   

Pored kompjuterske opreme čime se omogućuje pristup kreiranoj bazi podataka, kroz ovaj projekat se u funkciju stavljaju stambene jedinice za privremeno zbrinjavanje readmisiranih povratnika, s naglaskom na brigu za ranjive kategorije te se unapređuju profesionalne vještine readmisiranih povratnika u 21 općini...   


Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Sanju Škuletić-Malagić (MLJPI) putem mobitela 061/360-223 i/ili Renatu Dlouhi-Kastelic (CRS) - 061 356 344