Saopćenja

Borovac: Maliciozan pokušaj relativizacije genocida

8.2.2019

Povodom odluka Vlade entiteta RS kojima su imenovane tzv. međunarodne komisije sa zadatkom da istraže „stradanje Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. i svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992.-1995. godina”, državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac je stava da se radi o malicioznom i tendencioznom pokušaju nižeg nivoa vlasti u BiH da se revidiraju, revizioniziraju i relativiziraju zločini koji su počinjen u bliskoj prošlosti u BiH, a koji su od strane najviših sudskih instanci u svijetu, kao što su Međunarodni sud pravde u Hagu i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, pravno kvalifikovani kao zločin genocida.

Ministrica Borovac potcrtava da se radi o kvazi tijelima koja nemaju niti legalitet niti legitimitet preispitivanja zločina počinjenih na prostoru BiH u period 1992.-1995.godina, a pogotovo ne u smislu utvrđivanja činjenica koje su utvrđene međunarodnim presudama i drugim odlukama i kao takve planetarno priznate i prihvaćene. 

Niži nivo vlasti ne može osnivati međunarodnu komisiju sa zadatkom peispitivanja međunarodnih presuda, a pogotovo ne onih utvrđenioh od strane tijela Ujedinjenih nacija.

Također, ministrica Borovac smatra da je riječ o zlonamjernim aktivnostima institucija entiteta RS, u smislu kontinuiranog uznemiravanja kako žrtava genocida tako i članova njihovih porodica, ali i porodica žrtava počinjenih zločina na cijelom prostoru BiH. 

Sav apsurd komisija dodatno je izražen u činjenici da jedna od tzv. komisija ispituje zločin samo nad jednim narodom u Sarajevu zanemarajući stradanja pripadnika hiljada drugih odnosno zločina počinjenih nad druga dva naroda i pripadnicima nacionalnih manjina dok istovremeno druga tzv. komisija ima zadatak da istraži stradanje svih naroda u i oko Srebrenice. 

Takvim nekonzistentnim pristupom ne samo da se radi o degradiranju, nego i diskriminaciji mrtvih te u krajnjem ponovnom izazivanju boli i patnji žrtava. Radi se o dehumanizaciji ljudske ličnosti, a samim tim i obezvređivanju svih žrtava bez obzira kojem narodu pripadaju.

Shodno svemu navedenom, ministrica Borovac osuđuje svaku aktivnost ili odluku koje imaju za cilj špekulisanje historijskim činjenicama, a kojim se ugrožava mir i suživot građana BiH.