Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA - Konferencija za novinare Radne grupe UN-a za prisilne nestanke - Petak (15. 2.) – 11:30 – Press sala Vijeća ministara BiH (sala 3/II zgrade Parlamentarne skupštine BiH)

14.2.2019

Radna grupa Ujedinjenih naroda za prisilne nestanke svoju 117. sjednicu održava u Bosni i Hercegovini, a tokom koje će ispitati više od 760 slučajeva iz 37 zemalja.

Grupa, koju čini pet nezavisnih eksperata za ljudska prava, su tokom ove radne sedmice odali počast žrtvama ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, te održali odvojene susrete sa predstavnicima porodica nestalih osoba kao i institucija BiH i drugih zemalja u čijoj nadležnosti je problematika nestalih osoba. Riječ je o praksi Radne grupe da pored redovnih zasjedanja u Ženevi godišnje jedno zasjedanje održi van Ženeve s ciljem podrobnijeg upoznavanja sa problematikom u zemljama članicama UN-a. 

Članovi Radne grupe UN-a će sutra (petak, 15. februar) u 11:30 sati u Press sali Vijeća ministara BiH (Sala 3/II zgrade Parlamentarne skupštine BiH) održati konferenciju za novinare na kojoj će izvijestiti o detaljima sa ovog zasjedanja kao i aktivnostima koje su imali tokom boravka u našoj zemlji. 

Radnu grupu za prisilne nestanke čini pet nezavisnih eksperata iz svih svjetskih regija. Predsjedavajući-izvjestilac je Bernard Duhaime (Kanada), zamjenik predsjedavajućeg je Tae-Ung Baik (Republika Koreja),a ostali članovi su: Houria Es-Slami (Maroko), Luciano Hazan (Argentina) i Henrikas Mickevicius (Litvanija). 


Radnu grupu je 1980. uspostavila tadašnja Komisija UN-a za ljudska prava, kako bi se pomoglo porodicama da utvrde sudbinu i mjesto na kojem se nalaze njihovi nestali srodnici. Grupa nastoji uspostaviti kanale komunikacije između porodica i nadležnih vlada, kako bi se osiguralo da se konkretni pojedinačni slučajevi istraže, s ciljem rasvjetljavanja lokacija osoba koje su, nestankom, ostavljene izvan zaštite zakona. Pored toga, Radna grupa pruža pomoć državama u implementaciji UN-ove Deklaracije o zaštiti svih osoba od prisilnih ili nevoljnih nestanaka. 

Radne grupe predstavljaju dio takozvanih specijalnih procedura Vijeća za ljudska prava. Specijalne procedure, najveće tijelo nezavisnih eksperata UN-ovog sistema u oblasti ljudskih prava su zajednički naziv za nezavisne mehanizme Vijeća koje se bavi utvrđivanjem činjenica i praćenjem. 

Svi nosioci dužnosti u okviru specijalnih procedura su nezavisni eksperti u oblasti ljudskih prava koje imenuje Vijeće za ljudska prava kako bi rješavali probleme koji su direktno vezani za neku konkretnu situaciju u datoj zemlji ili za tematske probleme koji se javljaju u svim dijelovima sveta. Oni nisu zaposleni u UN-u i nezavisni su u svom radu od bilo koje vlade ili organizacije. Djeluju u svom individualnom svojstvu i za svoj rad ne primaju plaću. 

Za dodatne informacije i zahtjeve predstavnika medija, možete kontaktirati: Ugo Cedrangolo: +41 79 752-0481/ucedrangolo@ohchr.org ili wgeid@ohchr.org