Saopćenja

NAJAVA DOGADJAJA - PETAK 05.04.2019 - 10:45 - Medjunarodni dan Roma - Svecana sjednica Odbora za Rome

4.4.2019

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji sa Odborom za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine sutra će povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma organizirati svečanu sjednicu Odbora za Rome u Zgradi prijateljstva između Grčke i BiH (sala 2/19) sa početkom u 11:00 sati, a izjave za medije su planirane u 10:45.

Dnevni red sjednice je:

11:00 do 11:15   Intoniranje himne BiH i himne Roma;
11:15 do 11:30   Otvaranje svečane sjednice  i uvodni pozdrav predsjedavajućeg Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH -  MUJO  FAFULIĆ;
11:30 do 11:45   Obraćanje pomoćnice ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH - SLIHA ĐUDERIJA;
11:45 do 12:15   Obraćanje dobitnica  EU nagrade za integraciju Roma/kinja  na  zapadnom Balkanu i Turskoj  za 2019. godinu  - SANELA BEŠIĆ  i  INDIRA BAJRAMOVIĆ;

Svjetski dan Roma, 8. april, obilježava se čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine u  Londonu, jednog od najvažnijih događaja u istoriji romskog naroda. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava je u donjem dijelu zelene boje koja simbolizira zemlju, a u gornjem dijelu je plave boje koja simbolizira nebo. Crveni točak, koji se nalazi u sredini zastave, predstavlja putovanja i migracije Roma. Službena romska himna temelji se na staroj romskoj pjesmi Gyelem, gyelem (˝Idem, idem˝). Prvi kongres Roma u Londonu rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika (romani chiba), kao i službenim prihvatanjem naziva ˝Rom˝, što na romskom jeziku znači čovjek. Na četvrtom Svjetskom kongresu Roma održanom 1990. godine u Poljskoj, odlučeno je da se 8. april, dan kada je otvoren 1. Kongres u Londonu, proglasi za Svjetski dan Roma koji će se svake godine obilježavati u cijelom svijetu. 

Cilj je da se kroz obilježavanje 8. aprila, kao i aktivnoj participaciji Roma i Romkinja u procesima odlučivanja još jednom podsjetimo na sve korake koje je važno poduzeti kako bi Romi i Romkinje u BiH živjeli ne samo ravnopravan već i dostojanstven život.