Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA - Druga konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine pod nazivom „Mladi i BiH: Koračajmo zajedno“

12.6.2019

U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u Sarajevu će u periodu od 19. do 21. juna biti održana Druga konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine pod nazivom „Mladi i BiH: Koračajmo zajedno“. 

Cilj konferencije, na kojoj se očekuje više od 60 učesnika iz 14 zemalja, je okupljanje mladih iz dijaspore i njihovog povezivanja sa predstavnicima institucija i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, ali i njihovog međusobnog uvezivanja u zemljama prijema. 

Konferencija će biti realizirana u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“, a koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Riječ je o jednoj u nizu aktivnosti koje se provode u skladu sa Politikom o saradnji sa iseljeništvom, koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prije dvije godine, i čime je jasno iskazano opredjeljenje države za jačanje i očuvanje odnosa sa iseljeništvom te stvaranje uslova za učešće i doprinos iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. 

Predstojeća konferencija bit će prilika da mladi iz dijaspore iznesu svoje viđenje načina unaprjeđenja saradnje Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, vlastita očekivanja od te saradnje ali i realne mogućnosti koje im domovina pruža u tom procesu. Cilj Ministarstva je da izgradnjom povjerenja i unaprjeđenjem odnosa sa mladima iz iseljeništva nastavi u budućnosti graditi mostove dugoročne saradnje i vezivanja mladih iz iseljeništva za domovinu.


Za dodatna pitanja možete kontaktirati Anu Judi, šeficu Odsjeka za statusna pitanja i informiranje iseljeništva, putem telefona 033/703-952 ili e-maila ana.judi@mhrr.gov.ba.