Saopćenja

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine

1.10.2019

Saopćenje o donesenoj presudi možete pročitati ovdje.