Saopćenja

NAJAVA DOGAĐAJA - Delegacija BiH predstavlja izvještaj o stanju ljudskih prava UN-ovoj Radnoj grupi za UPR

12.11.2019

Delegacija Bosne i Hercegovine predvođena državnom ministricom za ljudska prava i izbjeglice Semihom Borovac će sutra (srijeda, 13. novembar) predstaviti izvještaj o stanju ljudskih prava na sesiji Radne grupe za Univerzalni periodični pregled (UPR) pri Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Izvještaj će biti prezentiran u okviru 34. sesije UN-ove Radne grupe za UPR, a koja se održava u Ženevi od 4. do 15. novembra. 

Temeljem prezentiranog izvješataja, UN-ova Radna grupa za UPR će dati preporuke u cilju unaprjeđenja poštivanja ljudskih prava u našoj zemlji. 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će naknadno dostavljene preporuke prezentirati bosanskohercegovačkoj javnosti te pratiti njihovu provedbu.