Saopćenja

Sastanak ministra sa predstavnicima Ambasade SAD-a

16.3.2021


Radni sastanak sa predstavnicima Ambasade SAD u BiH na kome je ministar razgovarao o svim aktuelnim pitanjima koja su u nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH.
Kao ministar izrazio je podršku svim aktuelnim projektima koji su u toku i najavio da će nastavati da radi na unapređenju stanja ljudskih prava u BiH za sve kategorije stanovništva uključujući izbjegla i raseljena lica, nacionalne manjine, vjerske zajednice, Rome, LGBT populaciju i druge.
Saradnja sa Ambasadom SAD-a do sada je bila uspješna i nastavljamo zajednički da djelujemo na unapređenju društva na dobrobit svih građana, izjavio je ministar.