Mapa sajta

Ministarstvo
Ministar
Zamjenica ministra
Sekretar ministarstva
Sistematizacija
Organizacija
Kontakti
Godišnji izvještaji
Poslanička/Delegatska pitanja i odgovori
Finansijske informacije
Budžet - izvod iz Zakona o budžetu
Budžet u formatu zahtjeva
Budžet analitički
Izvještaj o izvršenju budžeta
Izvještaj o izvršenju budžeta - Aneks revizorskog izvještaja
Ukupna izdvajanja
Revizorski izvještaji
Programi rada
Borba protiv korupcije
Izbjeglice, raseljeni i stambena pol.
Socijalno stanovanje
Regionalni stambeni program
O sektoru
Odsjek za prava izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika
Odsjek za podršku rada Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH
Odsjek za povratak, prihvat i koordiniranje rada
centara za zbrinjavanje izbjeglica i povratnika po readmisiji
Odsjek za stambenu politiku i projekte
Uposlenici sektora
Ljudska prava
Arhiva dokumenata
Univerzalni periodični pregled – UPR
Platforma za unapređenje dječijih prava
Zakoni i podzakonski akti
Zakoni
Podzakonski akti i drugi propisi
Međunarodne konvencije i ugovori
Ugovori VE
Ugovori UN
Izvještaji i preporuke međunarodnih tijela
Ugovori VE
Ugovori UN
Antidiskriminacija
Savjetodavna tijela VM BiH
Vijeće za osobe sa invaliditetom BiH
Vijeće za djecu BiH
Odbor za Rome
Vjerske slobode
Prava manjina
Nestale osobe
Aktuelnosti projekti grantovi
Revidirana evropska socijalna povelja
Izvještaji BiH (BHS jezici)
Izvještaji BiH (engleski jezik)
Zaključna zapažanja Komiteta za socijalna prava Vijeća Evrope (BHS jezici)
Zaključna zapažanja Komiteta za socijalna prava Vijeća Evrope (engleski jezik)
Obnova, razvoj, monitoring i RC
O Sektoru
Regionalni centri
Primjeri ugovora
Priručnici, standardi, sporazumi i uputstva
Aktuelni projekti
Ured zastupnika
BiH i Europski sud za ljudska prava u Strazburu
Odluke i presude u odnosu na BiH
Dokumenti
Novosti
Odluke i presude u odnosu na Republiku Hrvatsku
Odluke i presude u odnosu na Republiku Srbiju
Iseljeništvo
Javne nabavke
Plan nabavki
Obavještenja o nabavci
Odluke o izboru
Odluke o poništenju
Pregled realizacije ugovora
Aneks II. Dio B ZJN
ARS BiH