Socijalno stanovanje

19.3.2015

CRS (prezentacija): Podrška  uspostavljanju sistema socijalnog stanovanja u RSP I CEB projektu i podrška u socio-ekonomskoj održivost korisnika RSP-a

HILFSWERK (prezentacija): Socijalno stanovanje u BiH – HWA projekti

Priručnik za korištenje Pravilnika o načinima podrške u ostvarivanju socio-ekonomske održivosti