Odsjek za povratak, prihvat i koordiniranje rada centara za zbrinjavanje izbjeglica i povratnika po readmisiji

Film o projektu „Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji“