Nestale osobe

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u skladu sa svojim nadležnostima sarađuje s institucijama i organizacijama zaduženim za traženje nestalih osoba u BiH kao i sa udruženjima porodica nestalih osoba u BiH.

Od 2016 godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svog budžeta, osigurava novčana grant sredstva za podršku radu udruženjima porodica nestalih osoba u BiH. Zaključno sa 2020. godinom za provođenje projekata udruženja porodica nestalih osoba osigurano je ukupna 210.000 KM. Projektima udruženja, a koja finansira MLJPI se dodatno osigurava psihosocijalna i drugi oblici podrške porodicama nestalih osoba, provode razne aktivnosti na promocije prava porodica nestalih osoba i potpomaže proces traženja nestalih osoba.

U cilju ublažavanja humanitarnih posljedica ratnih sukoba na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, te iskazane potrebe za saradnjom u traženju nestalih osoba i afirmirajući pravo porodica da saznaju istinu o svom nestalom članu, Bosna i Hercegovina je na regionalnom planu potpisala 3 protokola u traženju nestalih osoba i to:

Ø  Protokol o saradnji u traženju nestalih osoba sa Republikom Srbijom; (bosanski)

Ø  Protokol o saradnji u traženju nestalih osoba sa Republikom Hrvatskom; (bosanski, hrvatski i srpski)

Ø  Protokol o saradnji u traženju nestalih osoba sa Crnom Gorom; (bosanski, hrvatski i srpski)

U cilju provođenja potisanih protokola, u mjesecu julu 2019. godine u Sarajevu potpisana su Radna pravila i procedure za realizaciju Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara BiH, kao i Pravila postupanja između Instituta za nestale osobe BiH i Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske za provedbu Protokola o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara BiH.

Sporazum o osnivanju Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

http://www.ino.ba

https://www.icmp.int

https://www.icrc.org/en