Izvještaji i preporuke tijela Vijeća Evrope

Evropski komitet za prevenciju torture, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT)

1. Informacija vlasti Bosne i Hercegovine o provođenju preporuka za 2019. godinu;

1.1 Tabela Preporuka CPT-a za 2019. godinu sa prijedlogom Vlasti Bosne i Hercegovine za njihovu realizaciju

1.2. Izvještaj Vladi Bosne i Hercegovine o posjeti BiH CPT-a od 11. do 21. 6. 2019. godine

2. Izvještaj Vladi Bosne i Hercegovine o posjeti CPT-a od 17. do 27. 9. 2021. godine;

2.1. Informacija vlasti Bosne i Hercegovine o provođenju preporuka Evropskog Komiteta za prevenciju torture, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja (CPT) za 2021. godinu;
2.2. Prilog - Tabela preporuka CPT.

Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe (Lanzarote konvencija)

Mišljenje o članu 23. Lanzarote konvencije i njegovo obrazloženje

Prvi izvještaj o provođenju Konvencije Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe (Lanzarote konvencija) „Zaštita djece od seksualnog iskorištavanja u krugu povjerenja“ sa prilozima

Izvještaj BiH Lanzarote komitetu – Odgovori BiH na upitnik OPĆI OKVIR

Izvještaj BiH Lanzarote komitetu – Odgovori BiH na Tematski upitnik prvog kruga monitoringa – Seksualno zlostavljanje djece u krugu povjerenja

Kompilirani odgovori BiH na upitnik Lanzarote komiteta za 2. kruga monitoringa (BHS i ENG)

Interpretativno mišljenje o primjeni Lanzarote konvencije na seksualne delikte nad djecom čije izvršenje je olakšano upotrebom informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT)

Drugi izvještaj o primjeni Lanzarote konvencije - Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja u krugu povjerenja 

Informacija vezana za Specijalni izvještaj „Zaštita djece pogođene izbjegličkom krizom od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe” Lanzarote komiteta

Mišljenje Lanzarote komiteta o seksualno sugestivnim ili eksplicitnim slikama, odnosno video snimcima, koje sama djeca prave, dijele i dobijaju

Deklaracija Lanzarote komiteta o zaštiti djece u aranžmanima za zbrinjavanje djece van vlastitog doma od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe

Izvještaj o implementaciji „Zaštita djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja putem informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) - Rješavanje izazova koje izazivaju seksualne slike i/ili videozapisi koje dijete samo generira“ (BHS i ENG) i  Kratka informacija o izvještaju s preporukama

Preporuke CM/Rec (2022)16 Odbora ministara državama članicama o borbi protiv govora mržnje