Radnici migranti

Komitet za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica - Zaključna zapažanja o trećem periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine

Answers to Additional Questions following Third Periodic Report on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

Odgovori na dodatna pitanja po Trećem periodičnom izvještaju o pravima svih radnika migranata i članova njihove porodice

Dodatna pitanja na Treći periodični izvjestaj

THIRD PERIODIC REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES

TREĆI PERIODIĈNI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRAVIMA SVIH RADNIKA MIGRANATA I ĈLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Preporuke na Drugi periodični izvještaj za migrante (engleski)

BiH SECOND PERIODICAL REPORT ON THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES

DRUGI PERIODIČNI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRAVIMA SVIH RADNIKA MIGRANATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

INITIAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON PROTECTION OF ALL WORKERS MIGRANTS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, 2003-2006

INICIJALNI  IZVJEŠTAJ O SPROVOĐNJU ODREDABA MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI PRAVA SVIH RADNIKA MIGRANATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U BOSNI I HERCEGOVINI, 2003-2006. godine

Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji