Sekretar ministarstva

Dragomir Kovač

19.3.2009

Portret sekretara ministarstva Dragomira Kovača

Biografija

  • Rođen 1953. godine u Foči.
  • Osnovnu školu završio u Foči
  • Srednju i Fakultet političkih nauka - smjer sociologija završio u Sarajevu.
  • Po završetku fakulteta obavljao više značajnih funkcija u radu političkih i državnih organa./li>
  • Od 2002. godine sekretar Minstarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
  • Oženjen, otac dvoje djece.
  • Živi u Sarajevu.