Duška JurišićDuška Jurišić rođena je 1. 11. 1965. godine u Sarajevu. Magistra je žurnalistike i diplomirana pravnica. Školovanje je završila u Sarajevu, a novinarsku specijalizaciju u Sjedinjenim Američkim Državama. 

Najveći dio svog radnog iskustva stekla je kao novinarka i urednica na javnim RTV servisima u Bosni i Hercegovini. U periodu od 2019. do 2023. obavljala je dužnost direktorice Televizije Kantona Sarajevo. 

Pet godina je vodila Akademiju ravnopravnosti Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra, čiji je cilj bio veća uključenost žena u političku, ekonomsku i socijalnu sferu života u BiH. Kao članica tima Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine učestvovala je u izradi Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021. – 2027. godine. 

Učesnica je velikog broja konferencija, okruglih stolova i radionica o ljudskim pravima, posebno u segmentu socijalno ugroženih kategorija, prava radnika, medijskih uposlenika, ravnopravnosti spolova i rodne ravnopravnosti, te jačanja vidljivosti ženskih aktivističkih organizacija.