Adresar regionalnih centaraADRESAR REGIONALNIH CENTARA (sa imenima zaposlenih)

Regionalni centar Sarajevo

adresa: Vilsonovo šetalište br. 10
kontakt telefon: 033/714-207 i 033/643-942
Fax: 033/714-205
rc.sarajevo@mhrr.gov.ba
Zaposleni: Zehra Mustoo, Dražen Ćeha, Adnan Hodžić, Ahmet Sijamhodžić i Ivana Dimić

Regionalni centar Mostar

adresa: Mladena Balorde br. 77
kontakt telefon: 036/555-840
Fax: 036/555- 841
rc.mostar@mhrr.gov.ba
Zaposleni: Smajo Tinjak, Slavo Vujadinović i Gordana Bošnjak

Regionalni centar Tuzla

adresa: Kralja Tvrtka br. 2
kontakt telefon:  035/249-350
Fax: 035/253-603
ministarstvo.ljpi@bih.net.ba
Zaposleni: Enver Agić, Bego Uvalić, Mešan Lupić, Danijela Mrkić, Duško Stevanović i Mato Pranjić

Regionalni centar Banja Luka

adresa: Vidovdanska bb
kontakt telefon: 051/218-089, 051/223-581, 051/223-580
Fax: 051/223-582
mljpi.bl@teol.net
Zaposleni: Dušan Kezunović, Ljiljana Šešum i Božana Šapić