Adresar regionalnih centaraADRESAR REGIONALNIH CENTARA (sa imenima zaposlenih)

Regionalni centar Sarajevo

adresa: Vilsonovo šetalište br. 10
kontakt telefon: 033/714-207 i 033/643-942
Fax: 033/714-205
Zaposleni: Zehra Mustoo, Dražen Ćeha, Adnan Hodžić

Regionalni centar Mostar

adresa: Kralja Zvonimira br. 13
kontakt telefon: 036/555-840
Fax: 036/555- 841
Zaposleni: Slavo Vujadinović i Amina Turalić

Regionalni centar Tuzla

adresa: Kralja Tvrtka br. 2
kontakt telefon:  035/249-350
Fax: 035/253-603
Zaposleni: Enver Agić, Bego Uvalić, Mešan Lupić, Danijela Mrkić, Duško Stevanović i Mato Pranjić

Regionalni centar Banja Luka

adresa: Vidovdanska bb
kontakt telefon: 051/218-089, 051/223-581, 051/223-580
Fax: 051/223-582
Zaposleni: Dušan Kezunović, Ljiljana Šešum i Emir Cerić