Ured zastupnika

Ured zastupnika/agenta Vijeća ministara pred Europskim sudom za ljudska prava

29.12.2020. 

Adresa: Džemala Bijedića 39/II , 71000 Sarajevo, Tel/fax: 033 730 490
 
Harisa Bačvić v.d. zastupnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, 
Monika Mijić v.d. zastupnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu i 
Jelena Cvijetić v.d. zastupnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.