Odluke i presude u odnosu na BiH

Odluke i presude u odnosu na BiH

17.3.2009

Odluke i Presude Evropskog suda za ljudska prava

Po članovima Konvencije
Presude po abecedi
Presude po datumima
Odluke po abecedi
Odluke po datumu

PO ČLANOVIMA KONVENCIJE

Član 1.


Obaveza poštovanja ljudskih prava

Visoke strane ugovornice jamče svim licima pod svojom jurisdikcijom prava i slobode utvrđene u dijelu I ove Konvencije

Boumediene i drugi v. BiH – Odluka o dopuštenosti – 18. 11. 2008.

Član 2.

Pravo na život

1. Pravo na život svakog čovjeka zaštićeno je zakonom. Niko ne može biti namjerno lišen života, osim kod izvršenja smrtne kazne po presudi suda, kojom je proglašen krivim za zločin za koji je ova kazna predviđena zakonom.

2. Lišenje života nije u suprotnosti sa ovim članom ako proizilazi iz upotrebe sile koja je apsolutno neophodna:

a) u odbrani svakog pojedinca od nezakonitog nasilja;
b) prilikom zakonitog lišenja slobode ili sprječavanja bjekstva osobe koja je zakonito lišena slobode;
c) u akciji preduzetoj, u skladu sa zakonom, radi gušenja nemira ili pobune.

Žerajić i Gojković – Odluka – 13.11.2014.
Samka Zuban i Jasmin Hamidović – Odluka – 02.09.2014.
Nail Demirović i drugi – Odluka – 02.09.2014.
Malka Muratspahić – Odluka – 02.09.2014.
Šeremet – Odluka – 08.07.2014.
Fazlić i dr. - Odluka - 03.06.2014
Mujkanović - Odluka - 03.06.2014
Boumediene i drugi v. BiH – Odluka o dopuštenosti – 18. 11. 2008.
Rodić Milorad i tri ostala v. BiH- Presuda - 27.05.2008
Palić – Presuda - 15.02.2011.
Stjepanović protiv BiH - Odluka - 30.01.2015

Član 3.

Zabrana mučenja

Niko neće biti podvrgnut torturi, neljudskom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.

Pranjić-M-Lukić protiv BiH - Presuda  - 02.06.2020. godine
Al Husin presuda (br. 2) – 25.06.2019.
Žerajić i Gojković – Odluka – 13.11.2014.
Samka Zuban i Jasmin Hamidović – Odluka – 02.09.2014.
Malka Muratspahić – Odluka – 02.09.2014.
Nail Demirović i drugi – Odluka – 02.09.2014.
Šeremet – Odluka – 08.07.2014.
Fazlić i dr. - Odluka - 03.06.2014
Mujkanović - Odluka - 03.06.2014
Fazlić i dr. - Odluka - 03.06.2014
Mujkanović - Odluka - 03.06.2014
Rodić Milorad i tri ostala v. BiH – Presuda – 27.05.2008.
Boumediene i drugi v. BiH – Odluka o dopuštenosti – 18.11.2008.
Halilović protiv BiH - Presuda - 24.11.2009.
Palić – Presuda - 15.02.2011.
Al Hanchi– Presuda - 15.11.2011.
Al Husin– Presuda - 07.02.2012.
Al Hamdani– Presuda - 07.02.2012.
S.V. i S.V. – Odluka o dopuštenosti - 10.04.2012.
Stjepanović protiv BiH - Odluka - 30.01.2015

Član 5.

Pravo na slobodu i sigurnost

1. Svako ima pravo na slobodu i sigurnost ličnosti. Niko ne smije biti lišen slobode izuzev u niže navedenim slučajevima i u skladu sa zakonom propisanim postupkom:

a) zakonitog lišenja slobode po presudi nadležnog suda;
b) zakonitog hapšenja ili lišenja slobode zbog nepovinovanja zakonitom nalogu suda ili u cilju osiguranja izvršenja bilo koje obaveze propisane zakonom;
c) zakonitog hapšenja ili lišenja slobode radi privođenja nadležnoj sudskoj vlasti, kada postoji opravdana sumnja da je ta osoba izvršila krivično djelo ili kada postoje valjani razlozi da se osoba spriječi da izvrši krivično djelo ili da, nakon izvršenja krivičnog djela, pobjegne;
d) lišenja slobode maloljetnika, prema zakonitom nalogu, radi odgajanja pod nadzorom ili zakonitog pritvaranja zbog privođenja nadležnoj vlasti;
e) zakonitog lišenja slobode osoba da bi se spriječilo širenje neke zarazne bolesti, pritvaranja mentalno oboljelih osoba, alkoholičara ili narkomana ili skitnica;
f) zakonitog hapšenja ili lišenja slobode osobe u cilju sprječavanja ilegalnog ulaska u zemlju ili osobe protiv koje je u toku postupak deportacije ili ekstradicije.

2. Svako ko je uhapšen bit će odmah obaviješten, na jeziku koji razumije, o razlozima hapšenja i o svim optužbama protiv njega.

3. Svako ko je uhapšen ili lišen slobode prema odredbama stava 1(c) ovog člana mora odmah biti izveden pred sudiju ili drugo službeno lice zakonom ovlašteno da vrši sudsku vlast i mora imati pravo na suđenje u razumnom roku ili na puštanje na slobodu do suđenja. Pušta-nje na slobodu može se uvjetovati garancijama o pojavljivanju na suđenju.

4. Svako kome je uskraćena sloboda hapšenjem ili lišavanjem slobode ima pravo uložiti žalbu sudu kako bi sud, u kratkom roku, razmotrio zakonitost lišavanja slobode i ukoliko ono nije bilo zakonito naložio oslobađanje.

5. Svako ko je bio žrtva hapšenja ili lišavanja slobode protivno odredbama ovog člana ima pravo na obeštećenje.

Al Husin presuda (br. 2) – 25.06.2019.
Salihić protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 6.2.2018.
Hadžimejlić i drugi protiv BiH - Presuda - 3.11.2015.
Fazlić i dr. - Odluka - 03.06.2014
Mujkanović - Odluka - 03.06.2014
Tokić i dr. – Presuda – 8.7.2008.
Boumediene i drugi v. BiH – Odluka o dopuštenosti – 18. 11. 2008.
Halilović protiv BiH – Presuda – 24.11.2009.
Palić – Presuda - 15.02.2011.
Al Hanchi– Presuda - 15.11.2011.
Al Husin– Presuda - 7.02.2012.
Al Hamdani– Presuda - 7.02.2012.
Hadžić i Suljić protiv BiH - Presuda - 7.6.2011.
Marjanović Andrija protiv BiH – Odluka – 8.7.2014.
Čović protiv BiH - Presuda- 3.10.2017.

Član 6 .

1. Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona. Presuda se izriče javno, ali se štampa i javnost mogu isključiti s cijelog ili s dijela suđenja u interesu morala, javnog reda ili nacionalne bezbijednosti u demokratskom društvu, kada to zahtijevaju interesi maloljetnika ili zaštita privatnog života stranaka, ili u meri koja je, po mišljenju suda, nužno potrebna u posebnim okolnostima kada bi javnost mogla da naškodi interesima pravde.

2. Svako ko je optužen za krivično dijelo smatraće se nevinim sve dok se ne dokaže njegova krivica na osnovu zakona.

3. Svako ko je optužen za krivično dijelo ima slijedeća minimalna prava:

a) da u najkraćem mogućem roku, podrobno i na jeziku koji razumije, bude obaviješten o prirodi i razlozima za optužbu protiv njega;
b) da ima dovoljno vremena i mogućnosti za pripremanje odbrane;
c) da se brani lično ili putem branioca koga sam izabere ili, ako nema dovoljno sredstava da plati za pravnu pomoć, da ovu pomoć dobije besplatno kada interesi pravde to zahtijevaju;
d) da ispituje svjedoke protiv sebe ili da postigne da se oni ispitaju i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima koji važe za one koji svjedoče protiv njega;
e) da dobije besplatnu pomoć prevodioca ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu.

Rebac protiv BiH - presuda - 26.03.2024.
Bahtić protiv BiH - presuda - 27.10.2022.
Baotić protiv BiH - 18.10.2022.
Medak i drugi protiv BiH – 07.07.2022.
Žilić protiv BiH - 25.05.2022.
Šerbečić protiv BiH - 19.05.2022.
Stojanović i Jusufović protiv BiH -  Presuda 16.12.2021. godine
Omerbašić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda 02.12.2021. godine
Bošnjak i Dobrić protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 29.4.2021.
Stipić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 22.7.2021.
Duvnjak i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 20.5.2021.
Softić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 20.5.2021.
Crnkić i drugi protiv BiH - Presuda - 15.04.2021.
Bećirbegović i drugi protiv BiH - Presuda - 01.04.2021.
Delić Sanel protiv BiH - 02.03.2021.
Kovačević i Mehmedagić i drugi protiv BIH - Odluka - 11.02.2021
Efendić protiv BiH - Presuda - 11.02.2021.
Duraković Fehim i Safija Kreštalica – Presuda - 11.02.2021.
Ibrišimović i 3 dr. protiv BiH – Presuda - 11.02.2021.
Imamović i Frašto dr. protiv BiH - Odluka - 11.02.2021.
Sarganovic i drugi protiv BiH - Odluka 03.12.2020.
Vlaho Maja protiv BiH, presuda - 10.12.2020.
Marković i Arsić protiv BiH - Odluka - 20.10.2020.
Markovic i drugi protiv BiH - Odluka - 15.11.2020.
Muhović i drugi protiv BiH - 15.09.2020. godine
Bećirović i drugi protiv Bosne i Hercegovine - odluka - 14.11.2019.
Livančić i drugi protiv  BIH - presuda - 20.02.2020.
Pramenković i Maksumić protiv BIH - presuda - 20.02.2020.
Vučenović i Malkoč protiv BiH – presuda od 20.02.2020.
Hadžajlić i drugi protiv BiH - Presuda - 16.01.2020.
Lazarević protiv BiH – presuda od 14.01.2020.
Ašćerić protiv BiH - Odluka - 16.01.2020.
Beljan protiv BiH – presuda – 19.12.2019.
Bradarić protiv BiH – presuda – 03.12.2019.
Kožul i dr. protiv BiH - presuda - 22.10.2019.
Ugarak i drugi v. BiH – presuda – 19.09.2019.
Jakovljević i drugi – presuda – 23.07.2019.
Jugo i drugi protiv BiH - presuda - 5.12.2019. godine
Balić i drugi - presuda - 27.06.2019
Katić i drugi – presuda - 27.06.2019.
Hodžić i Sirćo – presuda – 27.06.2019.
Škrbić i Vujičić - presuda - 06.06.2019.
Golić i drugi – presuda - 16.05.2019.
Duranspahić i drugi - presuda - 09.05.2019.
Vučetić i drugi – presuda – 09.05.2019.
Elčić i drugi – presuda – 17.01.2019.
Šain i drugi – presuda- 17.01.2019.
Dujak i drugi – presuda- 07.02.2019.
Hrnjić i drugi – presuda- 07.02.2019.
Avdić i drugi – presuda – 07.02.2019.
Muminović i drugi protiv BiH - Odluka 20.12.2018.
Zahirović i drugi protiv BiH - presuda - 16.10.2018.
Kaltak protiv BiH – presuda – 25.09.2018.
Josić protiv BiH – presuda – 25.09.2018.
Martinović protiv BiH – presuda – 25.09.2018.
Vrhbosanska nadbiskupija protiv BiH – presuda – 05.06.2018.
Smajić protiv BiH – Odluka – 08.02.2018.
Mandić i Popović protiv BiH – Presuda – 19.12.2017.
Prazina protiv BiH - Presuda od 5.12.2017.
Kunić i drugi protiv BiH - Presuda od 14.11.2017.
Spahic i drugi protiv BiH - Presuda – 14.11.2017.
Dorić protiv BiH - Presuda od 7.11.2017.
Damjanović i Euromag d.o.o protiv BiH - Presuda od 31.10.2017.
Kahriman protiv BiH - Presuda od 17.10.2017.
Panorama d.o.o. i Miličić protiv BiH – Presuda od 25.07.2017.
Simić protiv BiH – Odluka – 08.12.2016.
Đurić i drugi – presuda – 20.01.2015.
Mišković protiv BIH - Presuda - 08.07.2014
Milinković protiv BiH - Presuda - 17.06.2014
Lukić Spasoje – Djelimična odluka o prihvatljivosti – 09.01.2007. 
Mirazović Dragan – Konačna odluka o prihvatljivosti – 16.05.2006. 
Višnjevac Milenko – Odluka o prihvatljivosti – 24.10.2006.
Jeličić Ruža – Presuda – 10.10.2006.
Berić Dušan i dr. – Odluka o dopuštenosti – 16.10.2007.
Karanović Duško – Presuda – 20.11.2007.
Pejaković Čedomir i drugi – Presuda – 18.12.2007.
Kalinić Dragan i Bilbija Milorad – Odluka o dopuštenosti – 13.05.2008.
Boumediene i drugi v. BiH – Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.
Kudić – Presuda – 09. 12. 2008.
Lukić Spasoje – Odluka o dopuštenosti – 18. 11. 2008.
Pralica – Presuda – 06.01.2009.
Milisavljević – Presuda – 03.03.2009.
Čolić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Presuda – 10.11.2009.
Đokić protiv BiH - Presuda - 27.05.2010.
Šekerović i Pašalić – Presuda – 8.3.2011.
Runić i drugi – Presuda – 15.11.2011.
Ismet Halilović – Odluka o dopuštenosti – 17.01. 2012.
Prevljak i drugi – Odluka o dopuštenosti – 10.04.2012.
Bobić – Presuda – 03.05.2012.
Đukić – Presuda – 19.06.2012.
Murtić i Ćerimović – Presuda – 19.06.2012.
Ignjatić i drugi– Presuda - 15.01.2013.
Janjić i drugi– Presuda - 15.01.2013. 
Momić i drugi – Presuda - 15.01.2013.
Tomić i drugi– Presuda - 15.01.2013.
Ćosić i drugi – Presuda – 22.01.2013.
Avdić i drugi – Presuda – 19.11.2013.
Lončar protiv BiH – Presuda - 25.2.2014.
Bokan i drugi protiv BiH– Presuda - 22.07.2014.

Član 7.

Kažnjavanje samo na osnovu zakona

1 Niko se ne može smatrati krivim za krivično djelo nastalo činjenjem ili nečinjenjem koje nije predstavljalo krivično djelo u vrijeme izvršenja, prema nacio-nalnom ili međunarodnom pravu. Isto tako, izrečena kazna neće biti teža od one koja se primjenjivala u vrijeme izvršenja krivičnog djela.

2 Ovaj član ne utječe na suđenje ili kažnjavanje bilo koje osobe koja je kriva za činjenje ili nečinjenje, ako je to djelo u vrijeme izvršenja predstavljalo krivično djelo prema općim pravnim načelima priznatim kod civiliziranih naroda.

Boban Šimšić - Odluka o dopuštenosti - 10.04.2012.
Maktouf i Damjanović protiv BiH – Presuda – 18.07.2013.

Član 8.

1. Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske.

2. Javne vlasti neće se miješati u vršenje ovog prava sem ako to nije u skladu sa zakonom i neophodno u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbijednosti, javne bezbijednosti ili ekonomske dobrobiti zemlje, radi spriječavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih.

Šćepanović protiv Bosne i Hercegovine - presuda - 15.11.2022.
Marković i Arsić protiv BiH - Odluka - 20.10.2020.
Janković Dušan – Konačna odluka o prihvatljivosti – 16.06.2006.
Šobota-Gajić – Presuda – 06.11.2007.
Đokić protiv BiH - Presuda - 27.05.2010.
Mago i drugi – Presuda – 03.05.2012.
Pranjić-M-Lukić protiv BiH - Presuda  - 02.06.2020. godine

Član 9.

Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti

1. Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere: ovo pravo uključuje slobodu da promjeni vjeru ili uvjerenje i slobodu, sam ili zajedno sa drugima i javno ili privatno, da manifestira svoju vjeru ili uvjerenje, obredom, propovijedanjem i vršenjem vjerskih dužnosti i rituala.

2. Sloboda manifestiranja svoje vjere ili svojih uvjerenja će podlijegati samo onim ogra-ničenjima predviđenim zakonom i koja su neophodna u demokratskom društvu u interesu javne sigurnosti, zaštite javnog poretka, zdravlja ili morala ili zaštite prava i sloboda drugih.

Boumediene i drugi v. BiH - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.
Hamidović protiv BiH – Presuda – 05.12.2017.
ČLAN 10.

Sloboda izražavanja

1. Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje
slobodu mišljenja i slobodu primanja i prenošenja informacija i
ideja, bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj član ne
sprječava države da zahtijevaju dozvole za rad od radio, televizijskih
i filmskih kompanija.

2. Ostvarivanje ovih sloboda, budući da uključuje obaveze i
odgovornosti, može podlijegati takvim formalnostima, uvjetima,
ograničenjima ili sankcijama predviđenim zakonom i koje
neophodne u demokratskom društvu u interesu nacionalne
sigurnosti, teritorijalnog integriteta ili javne sigurnosti, sprječavanja
nereda ili zločina, zaštite zdravlja i morala, ugleda ili prava drugih,
sprječavanja širenja povjerljivih informacija ili u interesu očuvanja
autoriteta i nepristrasnosti sudstva.

Simić protiv BIH - 17.05.2022.
Smajić protiv BiH – Odluka – 08.02.2018.
Medžlis Islamske Zajednice Brčko i drugi protiv BiH - presuda od 27.06.2017. godine
Simić protiv BiH – Odluka – 08.12.2016.
Medžlis Islamske Zajednice Brčko i drugi – Presuda - 13.10.2015.


Član 11.1

SLOBODA OKUPLJANJA I UDRUŽIVANJA

1. Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s drugima, uključujući pravo osnivati sindikate ili im pristupati radi zaštite svojih interesa.

2. Ne mogu se postavljati nikakva ograničenja ostvarivanju tih prava, osim onih koja su propisana zakonom i koja su u demokratskom društvu nužna radi interesa državne sigurnosti ili javnog reda i mira, radi spriječavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih. Ovaj članak ne zabranjuje da se nameću zakonska ograničenja u ostvarivanju tih prava pripadnicima oružanih snaga, policije ili državne uprave.

Berić Dušan i dr. – Odluka o dopuštenosti – 16.10.2007.
Kalinić Dragan i Bilbija Milorad – Odluka o dopuštenosti – 13.05.2008.


Član 13.

PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK

Svatko čija su prava i slobode koje su priznate u ovoj Konvenciji povrijeđene ima pravo na djelotvorna pravna sredstva pred domaćim državnim tijelom čak i u slučaju kad su povredu počinile osobe koje su djelovale u službenom svojstvu.

Šerbečić protiv BiH - 19.05.2022.
Delić Sanel protiv BiH - 02.03.2021.
Ašćerić protiv BiH - Odluka - 16.01.2020.
Muminović i drugi protiv BiH - Odluka 20.12.2018.
Simić protiv BiH – Odluka – 08.12.2016.
Berić Dušan i dr. – Odluka o dopuštenosti – 16.10.2007.
Rodić Milorad i tri ostala v. BiH – Presuda – 27.05.2008
Kalinić Dragan i Bilbija Milorad – Odluka o dopuštenosti – 13.05.2008.
Šekerović i Pašalić – Presuda – 8.3.2011.
Ismet Halilović – Odluka o dopuštenosti – 17.01. 2012.
Ališić i drugi – Presuda – 06.11.2012.
Ališić Emina protiv BiH i drugih– Presuda - 16.7.2014.

Član 14. Zabrana diskriminacije

Uživanje prava i sloboda predviđenih ovom konvencijom osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

Sejdić i Finci protiv BiH – Presuda – 22.12.2009.
Šekerović i Pašalić – Presuda – 8.3.2011.
Bobić – Presuda – 03.05.2012.
Mago i drugi – Presuda – 03.05.2012.
Ališić i drugi – Presuda – 06.11.2012.
Kudumija i dva ostala – Odluka o dopuštenosti – 4.6.2013.
Zornić protiv BiH - Presuda - 15.07.2014.
Ališić Emina protiv BiH i drugih– Presuda - 16.07.2014.
Šlaku protiv BiH – Presuda – 26.05.2016.
Halilić i drugi protiv BiH - 17.03.2022.
Kovačević protiv BiH – Presuda – 29.08.2023.


Član 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju
Zaštita vlasništva

Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva. Nitko se ne smije lišiti svoga vlasništva, osim u javnom interesu, i to samo uz uvjete predviđene zakonom i općim načelima međunarodnoga prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnima da bi uredila upotrebu vlasništva u skladu s općim interesom ili za osiguranje plaćanja poreza ili drugih doprinosa ili kazni.

Bahtić protiv BiH - presuda - 27.10.2022.
TB Inžinjering d.o.o. protiv BIH - 25.05.2022.
Fejzagić Esad protiv BIH - Odluka - 20.01.2022. godine
Apostolovski i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda 18.01.2022. godine
Omerbašić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda 02.12.2021. godine
Stipić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 22.7.2021.
Duvnjak i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 20.5.2021.
Softić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 20.5.2021.
Crnkić i drugi protiv BiH - Presuda - 15.04.2021.
Efendić protiv BiH - Presuda - 11.02.2021.
Duraković Fehim i Safija Kreštalica – Presuda - 11.02.2021.
Ibrišimović i 3 dr. protiv BiH – Presuda - 11.02.2021.
Imamović i Frašto dr. protiv BiH - Odluka - 11.02.2021.
Sarganovic i drugi protiv BiH - Odluka 03.12.2020.
Vlaho Maja protiv BiH, presuda - 10.12.2020.
Markovic i drugi protiv BiH - Odluka - 15.11.2020.
Muhović i drugi protiv BiH - 15.09.2020. godine
Livančić i drugi protiv  BIH - presuda - 20.02.2020.
Pramenković i Maksumić protiv  BIH - presuda - 20.02.2020.
Vučenović i Malkoč protiv BiH – presuda od 20.02.2020.
Ašćerić protiv BiH - Odluka - 16.01.2020.
Jugo i drugi protiv BiH - presuda - 5.12.2019. godine
Bradarić protiv BiH – presuda – 03.12.2019.
Orlović i drugi – presuda – 01.10.2019.
Ugarak i drugi v. BiH – presuda – 19.09.2019.
Balić i drugi - presuda - 27.06.2019
Katić i drugi – presuda - 27.06.2019.
Hodžić i Sirćo – presuda – 27.06.2019.
Škrbić i Vujičić - presuda - 06.06.2019.
Golić i drugi – presuda - 16.05.2019.
Duranspahić i drugi - presuda - 09.05.2019.
Vučetić i drugi – presuda – 09.05.2019.
Elčić i drugi – presuda – 17.01.2019.
Šain i drugi – presuda- 17.01.2019.
Dujak i drugi – presuda- 07.02.2019.
Hrnjić i drugi – presuda- 07.02.2019.
Avdić i drugi – presuda – 07.02.2019.
Muminović i drugi protiv BiH - Odluka 20.12.2018.
Zahirović i drugi protiv BiH - presuda - 16.10.2018.
Kaltak protiv BiH – presuda – 25.09.2018.
Josić protiv BiH – presuda – 25.09.2018.
Martinović protiv BiH – presuda – 25.09.2018.
Vrhbosanska nadbiskupija protiv BiH – presuda – 05.06.2018.
Mandić i Popović protiv BiH – Presuda – 19.12.2017.
Kunić i drugi protiv BiH - Presuda od 14.11.2017.
Spahic i drugi protiv BiH - Presuda - 14.11.2017.
Panorama d.o.o. i Miličić protiv BiH – Presuda od 25.07.2017.
Bošnjak protiv BiH - Odluka - 6.6.2017.
Đurić i drugi – presuda – 20.01.2015.
Ćaldović i drugi - Odluka - 4.11.2014.
Mišković protiv BIH - Presuda - 08.07.2014.
Milinković protiv BiH - Presuda - 17.06.2014.
Mandić i drugi – Odluka – 27.5.2014.
Mirazović Dragan – Konačna odluka o prihvatljivosti – 16.05.2006.
Suljagić Mustafa – Konačna odluka o prihvatljivosti – 20.06.2006.
Škobić v BiH – Odluka o dopuštenosti – 16.03.2010.
Janković Dušan – Konačna odluka o prihvatljivosti – 16.06.2006.
Višnjevac Milenko – Odluka o prihvatljivosti – 24.10.2006.
Jeličić Ruža – Presuda – 10.10.2006.
Pejaković Čedomir i drugi – Presuda – 18.12.2007.
Kudić – Presuda – 09. 12. 2008.
Pralica – Presuda – 06.01.2009.
Milisavljević – Presuda – 03.03.2009.
Čolić i drugi protiv Bosne i Hercegovine- Presuda - 10.11.2009.
Đokić protiv BiH - Presuda - 27.05.2010.
Suljagić– Presuda – 03.11.2009.
Šekerović i Pašalić – Presuda – 8.3.2011.
Ališić– Odluka od dopustivosti – 17.10.2011.
Runić i drugi – Presuda – 15.11.2011.
Ismet Halilović – Odluka o dopuštenosti – 17.01. 2012.
Prevljak i drugi – Odluka o dopuštenosti – 10.04.2012.
Bobić – Presuda – 03.05.2012.
Mago i drugi – Presuda – 03.05.2012.
Murtić i Ćerimović – Presuda – 19.06.2012.
Đukić – Presuda – 19.06.2012.
Ališić i drugi – Presuda – 06.11.2012.
Ignjatić i drugi– Presuda - 15.01.2013.
Janjić i drugi– Presuda - 15.01.2013. 
Momić i drugi – Presuda - 15.01.2013.
Tomić i drugi– Presuda - 15.01.2013.
Ćosić i drugiPresuda – 22.01.2013.
Kudumija i dva ostala – Odluka o dopuštenosti – 4.6.2013.
Ališić Emina protiv BiH i drugih– Presuda - 16.07.2014.
Bokan i drugi protiv BiH– Presuda - 22.07.2014.

Članak 3.

Pravo na slobodne izbore

Visoke strane ugovornice se obavezuju da u primjerenim vremenskim razmacima održava-ju slobodne izbore s tajnim glasanjem, pod uvjetima koji osiguravaju slobodno izražavanje mišljenja naroda pri izboru zakonodavnih tijela.

Sejdić i Finci protiv BiH – Presuda – 22.12.2009.
Zornić protiv BiH - Presuda - 15.07.2014.
Šlaku protiv BiH – Presuda – 26.05.2016.

PROTOKOL br. 6.

Član 1.

Ukidanje smrtne kaze

Smrtna kazna se ukida. Niko ne smije biti osuđen na takvu kaznu ili pogubljen.

Boumediene i drugi v. BiH - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.

PROTOKOL br. 7

Član 4.

Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput po istom predmetu

1. Nikome se ne može suditi niti se može ponovo kazniti u krivičnom postupku u nadležnosti iste države za djelo zbog koga je već bio pravosnažno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom i krivičnim postupkom te države.

2. Odredbe prethodnog stava ne sprječavaju obnovu postupka u skladu sa zakonom i krivičnim postupkom date države, ako postoje dokazi o novim ili novootkrivenim činjenicama, ili ako je u ranijem postupku došlo do bitne povrede koja je mogla da utiče na njegov ishod.

3. Ovaj se član ne može staviti van snage na osnovu člana 15. Konvencije.

Muslija protiv BiH - Presuda - 14.1.2014.

PROTOKOL BR. 12

Član 1.

Opća zabrana diskriminacije

1. Uživanje svih prava određenih zakonom osigurat će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili drugi status.

2. Nitko ne smije biti diskriminiran od strane javnih tijela na bilo kojoj osnovi kako je navedeno u stavku 1.

Pinkas i ostali protiv BiH - 04.10.2022.
Pudarić Svetozar protiv BiH - Presuda 08.12.2020.
Sejdić i Finci protiv BiH - Presuda - 22.12.2009.
Kudumija i dva ostala – Odluka o dopuštenosti – 4.6.2013.
Zornić protiv BiH - Presuda - 15.7.2014.
Pilav protiv BiH - Presuda - 9.6.2016.
Šlaku protiv BiH – Presuda – 26.05.2016.
Baralija protiv BiH - Presuda - 29.10.2019.
Kovačević protiv BiH – Presuda – 29.08.2023.

PROTOKOL br. 13.

Član 1.

Ukidanje smrtne kazne

Smrtna kazna se ukida. Niko ne smije biti osuđen na takvu kaznu ili pogubljen.

Boumediene i drugi v. BiH - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.

PRESUDE PO ABECEDI

Al Hamdani– Presuda - 07.02.2012.
Al Hanchi– Presuda - 15.11.2011.
Al Husin presuda (br. 2) – 25.06.2019.
Al Husin– Presuda - 07.02.2012.
Ališić i drugi – Presuda – 06.11.2012.
Ališić Emina protiv BiH i drugih– Presuda - 16.07.2014.
Apostolovski i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda 18.01.2022.
Avdić i drugi – presuda – 07.02.2019.
Avdić i drugi – Presuda – 19.11.2013.
Bahtić protiv BiH - presuda - 27.10.2022.
Balić i drugi - presuda - 27.06.2019
Baotić protiv BiH - 18.10.2022.
Baralija protiv BiH - Presuda - 29.10.2019.
Bećirbegović i drugi protiv BiH - Presuda - 01.04.2021.
Beljan protiv BiH – presuda – 19.12.2019.
Bimal d.d. protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 31.08.2021.
Bobić – Presuda – 03.05.2012.
Bokan i drugi protiv BiH– Presuda - 22.07.2014. 
Bošnjak i Dobrić protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 29.4.2021.
Bradarić protiv BiH – presuda – 03.12.2019.
Crnkić i drugi protiv BiH - Presuda - 15.4.2021.
Čolić i drugi protiv Bosne i Hercegovine- Presuda - 10.11.2009.
Čović protiv BiH - Presuda- 3.10.2017.
Ćosić i drugiPresuda – 22.01.2013.
Damjanović i Euromag d.o.o protiv BiH - Presuda od 31.10.2017.
Delić Sanel protiv BiH - 02.03.2021.
Dorić protiv BiH - Presuda od 7.11.2017.
Dujak i drugi – presuda- 07.02.2019.
Duraković i Kreštalica protiv BiH - 11.02.2021.
Duranspahić i drugi - presuda - 09.05.2019.
Duvnjak i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 20.5.2021.
Đokić protiv BiH - Presuda - 27.05.2010.
Đukić – Presuda – 19.06.2012.
Đurić i drugi – presuda – 20.01.2015.
Elčić i drugi – presuda – 17.01.2019.
Efendić protiv BiH -  presuda 11.02.2021.
Golić i drugi – presuda - 16.05.2019.
Hadžimejlić i drugi protiv BiH - Presuda - 3.11.2015.
Halilović protiv BiH - Presuda - 24.11.2009.
Hadžić i Suljić protiv BiH - Presuda - 7.6.2011.
Hadžajlić i drugi protiv BiH - Presuda - 16.01.2020.
Hamidović protiv BiH – Presuda – 05.12.2017.
Hodžić i Sirćo – presuda – 27.06.2019.
Hrnjić i drugi – presuda- 07.02.2019.
Ibrišimović i drugi protiv BiH - 11.02.2021.
Ignjatić i drugi– Presuda - 15.01.2013.
Jakovljević i drugi – presuda – 23.07.2019.
Jeličić Ruža – Presuda – 10.10.2006.
Janjić i drugi– Presuda - 15.01.2013. 
Josić protiv BiH – presuda – 25.09.2018.
Jugo i drugi protiv BiH - presuda - 5.12.2019. godine
Kahriman protiv BiH - Presuda od 17.10.2017.
Kaltak protiv BiH – presuda – 25.09.2018.
Katić i drugi – presuda - 27.06.2019.
Karanović Duško – Presuda – 20.11.2007. 
Kovačević protiv BiH – Presuda – 29.08.2023.
Kožul i dr. protiv BiH - presuda - 22.10.2019.
Kudić – Presuda - 09. 12. 2008.
Kunić i drugi protiv BiH - Presuda od 14.11.2017.
Lazarević protiv BiH – presuda od 14.01.2020.
Livančić i drugi protiv  BIH - presuda - 20.02.2020.
Lončar protiv BiH – Presuda - 25.2.2014.
Mago i drugi – Presuda – 03.05.2012.
Maktouf i Damjanović protiv BiH – Presuda – 18.07.2013.
Mandić i Popović protiv BiH – Presuda – 19.12.2017.
Martinović protiv BiH – presuda – 25.09.2018.
Medak i drugi protiv BiH – 07.07.2022.
Medžlis Islamske Zajednice Brčko i drugi protiv BiH - presuda od 27.06.2017.
Medžlis Islamske Zajednice Brčko i drugi – Presuda - 13.10.2015.
Milisavljević - Presuda - 03.03.2009.
Milinković protiv BiH - Presuda - 17.06.2014
Mišković protiv BIH - Presuda - 08.07.2014
Momić i drugi – Presuda - 15.01.2013.
Murtić i Ćerimović – Presuda – 19.06.2012.
Muslija protiv BiH - Presuda - 14.1.2014.
Muqishta protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 31.08.2021.
Omerbašić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda 02.12.2021. godine
Orlović i drugi – presuda – 01.10.2019.
Palić – Presuda - 15.02.2011.
Panorama d.o.o. i Miličić protiv BiH – Presuda od 25.07.2017.
Pejaković Čedomir - Presuda - 18.12.2007
Pilav protiv BiH - Presuda - 9.6.2016.
Pinkas i ostali protiv BiH - 04.10.2022.
Pramenković i Maksumić protiv  BIH - presuda - 20.02.2020.
Pralica - Presuda - 06.01.2009.
Pranjić-M-Lukić protiv BiH - Presuda  - 02.06.2020. godine
Prazina protiv BiH - Presuda od 5.12.2017.
Pudarić Svetozar protiv BiH - Presuda 08.12.2020.
Rebac protiv BiH - presuda - 26.03.2024.
Rodić Milorad i tri ostala v. BiH- Presuda - 27.05.2008
Runić i drugi – Presuda – 15.11.2011.
Salihić protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 6.2.2018.
Šćepanović protiv Bosne i Hercegovine - 15.11.2022.
Sejdić i Finci protiv BiH – Presuda – 22.12.2009.
Simić protiv BIH - 17.05.2022.
Softić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 20.5.2021.
Spahić i drugi protiv BiH- Presuda od 14.11.2017.
Stojanović i Jusufović protiv BiH -  Presuda 16.12.2021. godine
Stipić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 22.7.2021.
Suljagić – Presuda – 03.11.2009.
Šabanović protiv BiH – 09.06.2022.
Šain i drugi – presuda- 17.01.2019.
Šekerović i Pašalić – Presuda – 8.3.2011.
Škrbić i Vujičić - presuda - 06.06.2019.
Šlaku protiv BiH – Presuda – 26.05.2016.
Šobota-Gajić Vera – Presuda – 06.11.2007.
TB Inžinjering d.o.o. protiv BIH - 25.05.2022. 
Tokić i dr. – Presuda – 08.07.2008.
Tomić i drugi– Presuda - 15.01.2013.
Ugarak i drugi v. BiH – presuda – 19.09.2019.
Vlaho Maja protiv BiH, presuda - 10.12.2020.
Vrhbosanska nadbiskupija protiv BiH – presuda – 05.06.2018.
Vučenović i Malkoč protiv BiH – presuda od 20.02.2020.
Vučetić i drugi – presuda – 09.05.2019.
Zahirović i drugi protiv BiH - presuda - 16.10.2018. 
Zornić protiv BiH - Presuda - 15.07.2014.
Žilić protiv BiH - 25.05.2022.

PRESUDE PO DATUMIMA

Rebac protiv BiH - presuda - 26.03.2024.
Kovačević protiv BiH – Presuda – 29.08.2023.
Bahtić protiv BiH - presuda - 27.10.2022.
Šćepanović protiv Bosne i Hercegovine - 15.11.2022.
Baotić protiv BiH - 18.10.2022.
Pinkas i ostali protiv BiH - 04.10.2022.
Čišić Amela i drugi – 01.09.2022.
Medak i drugi protiv BiH – 07.07.2022.
Šabanović protiv BiH – 09.06.2022.
TB Inžinjering d.o.o. protiv BIH - 25.05.2022.
Žilić protiv BiH - 25.05.2022.
Simić protiv BIH - 17.05.2022.
Efendić protiv BiH - 11.02.2021.
Pudarić Svetozar protiv BiH - Presuda 08.12.2020.
Vlaho Maja protiv BiH, presuda - 10.12.2020.
Pranjić-M-Lukić protiv BiH - presuda  - 02.06.2020. godine
Livančić i drugi protiv  BIH - presuda - 20.02.2020. godine
Pramenković i Maksumić protiv  BIH - presuda - 20.02.2020. godine
Vučenović i Malkoč protiv BiH – presuda od 20.02.2020.
Hadžajlić i drugi protiv BiH - presuda - 16.01.2020. godine
Lazarević protiv BiH – presuda od 14.01.2020.
Jugo i drugi protiv BiH - presuda - 5.12.2019. godine
Beljan protiv BiH – presuda – 19.12.2019.
Bradarić protiv BiH – presuda – 03.12.2019.
Baralija protiv BiH - Presuda - 29.10.2019.
Kožul i dr. protiv BiH - presuda - 22.10.2019.
Orlović i drugi – presuda – 01.10.2019.
Ugarak i drugi v. BiH – presuda – 19.09.2019.
Jakovljević i drugi – presuda – 23.07.2019.
Balić i drugi - presuda - 27.06.2019
Katić i drugi – presuda - 27.06.2019.
Hodžić i Sirćo – presuda – 27.06.2019.
Škrbić i Vujičić - presuda - 06.06.2019.
Golić i drugi – presuda - 16.05.2019.
Duranspahić i drugi - presuda - 09.05.2019.
Vučetić i drugi – presuda – 09.05.2019.
Al Husin presuda (br. 2) – 25.06.2019.
Elčić i drugi – presuda – 17.01.2019.
Šain i drugi – presuda- 17.01.2019.
Dujak i drugi – presuda- 07.02.2019.
Hrnjić i drugi – presuda- 07.02.2019.
Avdić i drugi – presuda – 07.02.2019.
Zahirović i drugi protiv BiH - presuda - 16.10.2018.
Kaltak protiv BiH – presuda – 25.09.2018.
Josić protiv BiH – presuda – 25.09.2018.
Martinović protiv BiH – presuda – 25.09.2018.
Vrhbosanska nadbiskupija protiv BiH – presuda – 05.06.2018.
Salihić protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 6.2.2018.
Mandić i Popović protiv BiH – Presuda – 19.12.2017.
Prazina protiv BiH - Presuda od 5.12.2017.
Hamidović protiv BiH – Presuda – 05.12.2017.
Kunić i drugi protiv BiH - Presuda od 14.11.2017.
Spahić i drugi protiv BiH - Presuda od 14.11.2017.
Dorić protiv BiH - Presuda od 7.11.2017.
Damjanović i Euromag d.o.o protiv BiH - Presuda od 31.10.2017.
Kahriman protiv BiH - Presuda od 17.10.2017.
Čović protiv BiH - Presuda- 3.10.2017.
Panorama d.o.o. i Miličić protiv BiH – Presuda od 25.07.2017.
Medžlis Islamske Zajednice Brčko i drugi protiv BiH - presuda od 27.06.2017. godine
Pilav protiv BiH - Presuda - 9.6.2016.
Šlaku protiv BiH – Presuda – 26.05.2016.
Hadžimejlić i drugi protiv BiH - Presuda - 3.11.2015.
Medžlis Islamske Zajednice Brčko i drugi – Presuda - 13.10.2015.
Đurić i drugi – presuda – 20.01.2015.
Bokan i drugi protiv BiH– Presuda - 22.07.2014.
Ališić Emina protiv BiH i drugih– Presuda - 16.07.2014.
Zornić protiv BiH - Presuda - 15.07.2014.
Mišković protiv BIH - Presuda - 08.07.2014
Milinković protiv BiH - Presuda - 17.06.2014
Lončar protiv BiH - Presuda - 25.2.2014.
Muslija protiv BiH - Presuda - 14.1.2014.
Avdić i drugi – Presuda – 19.11.2013.
Maktouf i Damjanović protiv BiH – Presuda – 18.07.2013.
Ćosić i drugi– Presuda – 22.01.2013.
Ignjatić i drugi– Presuda - 15.01.2013.
Janjić i drugi– Presuda - 15.01.2013. 
Momić i drugi – Presuda - 15.01.2013.
Tomić i drugi– Presuda - 15.01.2013.
Ališić i drugi – Presuda – 06.11.2012.
Đukić – Presuda – 19.06.2012.
Murtić i Ćerimović – Presuda – 19.06.2012.
Mago i drugi – Presuda – 03.05.2012.
Bobić – Presuda – 03.05.2012.
Al Hamdani– Presuda - 07.02.2012.
Al Husin– Presuda - 07.02.2012.
Runić i drugi – Presuda – 15.11.2011.
Al Hanchi– Presuda - 15.11.2011.
Hadžić i Suljić protiv BiH - Presuda - 7.6.2011.
Šekerović i Pašalić – Presuda – 8.3.2011.
Palić – Presuda - 15.02.2011.
Đokić protiv BiH - Presuda - 27.05.2010.
Sejdić i Finci protiv BiH – Presuda – 22.12.2009.
Halilović protiv BiH - Presuda - 24.11.2009.
Čolić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Presuda - 10.11.2009.
Suljagić - Presuda - 03.11.2009
Milisavljević - Presuda - 03.03.2009.
Pralica - Presuda - 06.01.2009.
Kudić- Presuda - 09. 12. 2008.
Tokić i dr.– Presuda – 08.07.2008.
Rodić Milorad i tri ostala v. BiH - Presuda - 27.05.2008
Pejaković Čedomir i drugi
- Presuda - 18.12.2007.
Karanović Duško – Presuda – 20.11.2007.
Šobota-Gajić – Presuda – 06.11.2007.
Jeličić Ruža – Presuda – 10.10.2006.

ODLUKE PO ABECEDI

Agačević i drugi protiv BiH – odluka – 19.09.2019.
Aleksić protiv BiH - Odluka - 03.02.2015.
Alibašić Jusuf- Odluka o dopuštenosti – 29.3.2011.
Ališić– Odluka od dopustivosti – 17.10.2011.
Arežina – Odluka od dopustivosti – 03.07.2012.
A.R.M. protiv Bosne i Hercegovine – Odluka – 17. 12.2013.
Ašćerić protiv BiH - Odluka - 16.01.2020.
Bećirović i drugi protiv Bosne i Hercegovine - odluka - 14.11.2019.
Berić Dušan – Odluka o dopuštenosti – 16.10.2007.
Bošnjak protiv BiH - Odluka - 6.6.2017.
Boumediene i drugi - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.
Čaluk i drugi - Odluka - 18.10.2018.
Čišić Amela i drugi – 01.09.2022.
Ćaldović i drugi - Odluka - 4.11.2014.
DESTILACIJA PLC protiv BiH – Odluka o dopuštenosti – 17.5.2011.
Fajković i drugi – Odluka o dopuštenosti – 05.03.2020.
Fejzagić Esad protiv BIH - Odluka - 20.01.2022. godine
Fazlić i dr. - Odluka - 03.06.2014
Grahovac protiv Bosne i Hercegovine - Odluka - 12.09.2019.
Halilović Ismet – Odluka o dopuštenosti – 17.01. 2012.
Halilović Mirsad – Djelimična odluka o dopuštenosti – 9.12.2008.
Janković Dušan – Konačna odluka o prihvatljivosti – 16.6.2006.
Jeličić Ruža – Konačna odluka o prihvatljivosti – 15.11.2005.
Kalinić Dragan i Bilbija Milorad – Odluka o dopuštenosti – 13.5.2008.
Karašin – Odluka o dopuštenosti – 18.10.2018.
Knežević i drugi – Odluka o brisanju – 06.04.2017.
Kudumija i dva ostala – Odluka o dopuštenosti – 4.6.2013.
Lukić Spasoje – Djelimična odluka o prihvatljivosti – 09.1.2007. 
Lukić Spasoje – Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.
Mandić i drugi – Odluka – 27.05.2014
Marjanović Andrija protiv BiH – Odluka – 8.7.2014.
Marković i Arsić protiv BiH - Odluka - 20.10.2020.
Marković i drugi protiv BiH - Odluka - 15.11.2020
Mirazović Dragan – Konačna odluka o prihvatljivosti – 16.5.2006.
Malka Muratspahić – Odluka – 02.09.2014.
M.I. – Odluka – 21.02.2019.
Nail Demirović i drugi – Odluka – 02.09.2014.
Muhović i drugi protiv BiH - 15.09.2020. godine
Mujkanović - Odluka - 03.06.2014
Muminović i drugi protiv BiH - Odluka 20.12.2018.
Prevljak i drugi – Odluka o dopuštenosti – 10.04.2012. 
Raljević – Odluka o dopuštenosti – 19.02.2015.
Rekić v. BiH – odluka – 29.03.2018.
Samka Zuban i Jasmin Hamidović – Odluka – 02.09.2014.
Simić protiv BiH – Odluka – 08.12.2016.
Smajić protiv BiH – Odluka – 08.02.2018.
Stevančević protiv BiH – Odluka – 2.2.2017.
Stjepanović protiv BiH - Odluka - 30.01.2015
Stojnić protiv BiH - Odluka - 6.11.2015.
Suljagić Mustafa – Konačna odluka o prihvatljivosti – 20.6.2006.
S.V. i S.V. – Odluka o dopuštenosti - 10.04.2012.
Stefanović protiv Bosne i Hercegovine - Odluka - 06.06.2019.
Šahman protiv BiH - Odluka - 25.4.2017.
Šeremet – Odluka – 08.07.2014.
Boban Šimšić - Odluka o dopuštenosti - 10.04.2012.
Škandro – Odluka o dopuštenosti – 18.10.2018.
Škobić v BiH – Odluka o dopuštenosti – 16.3.2010.
Tutundžić protiv BiH - odluka o dopustivosti - 23.03.2023.
Vidović v. BiH – Odluka – 2.2.2017.
Višnjevac Milenko – Odluka o prihvatljivosti – 24.10.2006.
Zadrić Josip - Odluka o brisanju – 16.11.2010
Zrnić i drugi - Odluka - 27.05.2014
Žerajić i Gojković – Odluka – 13.11.2014.

ODLUKE PO DATUMIMA

Tutundžić protiv BiH - odluka o dopustivosti - 23.03.2023.
Halilić i drugi protiv BiH - 17.03.2022.
Šerbečić protiv BiH - 19.05.2022.
Fejzagić Esad protiv BIH - Odluka - 20.01.2022. godine
Jakovljević i drugi protiv Bosne i Hercegovine - 14.12.2021
Marković i Arsić protiv BiH - Odluka - 20.10.2020..
Marković i drugi protiv BiH - Odluka - 15.11.2020
Muhović i drugi protiv BiH - 15.09.2020. godine
Fajković i drugi – Odluka o dopuštenosti – 05.03.2020.
Ašćerić protiv BiH - Odluka - 16.01.2020.
Bećirović i drugi protiv Bosne i Hercegovine - odluka - 14.11.2019.
Agačević i drugi protiv BiH – odluka – 19.09.2019.
Grahovac protiv Bosne i Hercegovine - Odluka - 12.09.2019.
Stefanović protiv Bosne i Hercegovine - Odluka - 06.06.2019.
M.I. – Odluka – 21.02.2019.
Muminović i drugi protiv BiH - Odluka 20.12.2018.
Karašin – Odluka o dopuštenosti – 18.10.2018.
Škandro – Odluka o dopuštenosti – 18.10.2018.
Čaluk i drugi - Odluka  18.10.2018.
Rekić v. BiH – odluka – 29.03.2018.
Smajić protiv BiH – Odluka – 08.02.2018.
Bošnjak protiv BiH - Odluka - 6.6.2017.
Šahman protiv BiH - Odluka - 25.4.2017.
Knežević i drugi – Odluka o brisanju – 06.04.2017.
Vidović v. BiH – Odluka – 2.2.2017.
Stevančević protiv BiH – Odluka – 2.2.2017.
Simić protiv BiH – Odluka – 08.12.2016.
Stojnić protiv BiH - Odluka - 6.11.2015.
Raljević – Odluka o dopuštenosti – 19.02.2015.
Aleksić protiv BiH - Odluka - 03.02.2015.
Stjepanović protiv BiH - Odluka - 30.01.2015
Žerajić i Gojković – Odluka – 13.11.2014.
Ćaldović i drugi - Odluka - 4.11.2014.
Samka Zuban i Jasmin Hamidović – Odluka – 02.09.2014.
Malka Muratspahić – Odluka – 02.09.2014.
Nail Demirović i drugi – Odluka – 02.09.2014.
Šeremet – Odluka – 08.07.2014.
Marjanović Andrija protiv BiH – Odluka – 8.7.2014.
Fazlić i dr. - Odluka - 03.06.2014
Mujkanović - Odluka - 03.06.2014
Mandić i drugi – Odluka – 27.05.2014
Zrnić i drugi - Odluka - 27.05.2014
A.R.M. protiv Bosne i Hercegovine – Odluka – 17. 12.2013.
Kudumija i dva ostala – Odluka o dopuštenosti – 4.6.2013.
Arežina – Odluka od dopustivosti – 03.07.2012.
Boban Šimšić - Odluka o dopuštenosti - 10.04.2012.
S.V. i S.V. – Odluka o dopuštenosti - 10.04.2012.
Prevljak i drugi – Odluka o dopuštenosti – 10.04.2012.
Halilović Ismet – Odluka o dopuštenosti – 17.01. 2012.
Ališić– Odluka od dopustivosti – 17.10.2011.
DESTILACIJA PLC protiv BiH – Odluka o dopuštenosti – 17.5.2011.
Alibašić Jusuf- Odluka o dopuštenosti – 29.3.2011.
Zadrić Josip - Odluka o brisanju – 16.11.2010
Škobić v BiH – Odluka o dopuštenosti – 16.3.2010.
Halilović Mirsad – Djelimična odluka o dopuštenosti – 9.12.2008.
Lukić Spasoje - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.
Boumediene i drugi - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.
Kalinić Dragan i Bilbija Milorad – Odluka o dopuštenosti – 13.5.2008.
Berić Dušan – Odluka o dopuštenosti – 16.10.2007.
Lukić Spasoje – Djelimična odluka o prihvatljivosti – 09.1.2007.
Višnjevac Milenko – Odluka o prihvatljivosti – 24.10.2006.
Suljagić Mustafa – Konačna odluka o prihvatljivosti – 20.6.2006.
Janković Dušan – Konačna odluka o prihvatljivosti – 16.6.2006.
Mirazović Dragan – Konačna odluka o prihvatljivosti – 16.5.2006.
Jeličić Ruža – Konačna odluka o prihvatljivosti – 15.11.2005.