Arhiva galerija

Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava u BiH

Ne treba nam aplauz, treba nam
konkretno rijesenje
Dokumentarni film: Ne treba nam aplauz, treba nam konkretno rijesenje

10.8.2017

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za angažman vanjskih saradnika

08.8.2017

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici

08.8.2017

JAVNI POZIV  za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba

14.4.2017

JAVNI POZIV za izradu metodologije za izvještavanje i izradu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji za potrebe državne institucije

31.1.2017.

Odluka o dodjeli grant-sredstava iz "Granta za pomoć nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima rasljenih osoba, povratnika i izbjeglica"

30.1.2017.

Poziv za dostavu zahtjeva za učešće u projektu „Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije – Faza V“

29.12.2016.

Odluka o dodjeli grant sredstava općinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020. (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

8.12.2016.

Odluka o dodjeli grant sredstava za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu¨. (Bosanski, Hrvatski i Srpski)Javne konsultacije o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH

Pristup informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Anketa