IZVJEŠTAJ o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015. – 2018.
(Usvojen 5.8.2019. godine na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)09.10.2019

JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva 

27.9.2019.

PONOVNI JAVNI POZIV za angažman eksperta u oblasti ekonomije / turizma za pripremu izvještaja Uloga i potencijali iseljeništva u razvoju turizma u BiH

13.9.2019.

JAVNI POZIV - GLAVNI KOORDINATOR/ICA FIGAP II PROGRAMA

27.08.2019.

Javni poziv za angažiranje projektnog osoblja: asistent/ica na projektu i referent/ica za finasije

28.08.2019.

JAVNI POZIV za angažman eksperta u oblasti ekonomije / turizma za pripremu izvještaja Uloga i potencijali iseljeništva u razvoju turizma u BiH


Portal dijaspore

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH6) - Komponenta 1.  Obnova i  izgradnja 235 porodičnih kuća  

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH5)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-GRAD TUZLA)Obavijest o registraciji nekretnina u Federaciji BiH

Počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS

Javne konsultacijee

Anketa