ODLUKA o procesu rada i internim procedurama za zaštitu života i zdravlja zaposlenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19 proglašenog od strane Svjetske zdravstvene organizacije

IZVJEŠTAJ o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015. – 2018.
(Usvojen 5.8.2019. godine na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)4.3.2020.

OBAVIJEST o objavi javnog poziva za nagradu „VACLAV HAVEL“ 

Obrazac za nominaciju kandidata

18.2.2020,

JAVNI POZIV Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice književnicima i izdavačima iz iseljeništva da promoviraju svoja nova izdanja na 32. Sajmu knjige u Sarajevu u okviru izložbenog prostora Ministarstva

6.2.2020.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge izrade „Okvirne smjernice za zaštitu ljudskih prava majki i razvoj roditeljstva Bosne i Hercegovine“ u okviru programa FIGAP II

24.12.2019.

Izvještaj o radu Komisije za provođenje procedure po raspisanom Javnom pozivu za prikupljanje prijava za angažman vanjskih saradnika u Izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac I Readmisionom centru u Mostaru u 2020. Godini sa Listom uspješnih kandidata

17.12.2019.

JAVNI OGLAS za prikupljanje prijava za angažman vanjskog saradnika za pružanje stručno podrške radu Odbora za Rome pri vijeću Ministara BiH

Portal dijaspore

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH6-OPĆINA DONJI VAKUF)

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH6) - Komponenta 1.  Obnova i  izgradnja 235 porodičnih kuća  

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH5)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-GRAD TUZLA)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-OPĆINA KAKANJ)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH6-OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO)Obavijest o registraciji nekretnina u Federaciji BiH

Počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS

Javne konsultacije

Anketa