IZVJEŠTAJ o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015. – 2018.
(Usvojen 5.8.2019. godine na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)03.12.2019.

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za angažman vanjskih saradnika u Izbjegličko-prihvatnom centru „Salakovac“ i Readmisionom centru u Mostaru u 2020. godini 

02.12.2019. 

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za angažman u radu Vijeća za djecu iz reda akademske zajednice

26.11.2019.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vanistitucionalnim partnerima FIGAP II programa) koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa

Prilozi I-III

Priručnik za dodjelu sredstava/grantova

21.11.2019.

JAVNI POZIV za konsultanta za izradu elektronskog uputstva za finansijsko izvještavanje o FIGAP II programu

06.11.2019.

JAVNI POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE, UDRUŽENJA I SAVEZE KOJI ZASTUPAJU INTERESE NACIONALNIH MANJINA U BIH ZA UČEŠĆE U RADU KOORDINACIONOG ODBORA ZA NACIONALNE MANJINE

28.10.2019.

JAVNI POZIV - ASISTENT/ICA ZA FINANCIJE - „JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA ZA RJEŠAVANJE RODNO ZASNOVANOG NASILJA U BIH“

9.10.2019.

JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva 


Portal dijaspore

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH6) - Komponenta 1.  Obnova i  izgradnja 235 porodičnih kuća  

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH5)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-GRAD TUZLA)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-OPĆINA KAKANJ)Obavijest o registraciji nekretnina u Federaciji BiH

Počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS

Javne konsultacije

Anketa