Arhiva galerijaKonferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava u BiH

Ne treba nam aplauz, treba nam
konkretno rijesenje
Dokumentarni film: Ne treba nam aplauz, treba nam konkretno rijesenje

18.4.2019.

Javni poziv za prikupljanje prijava za angažman vanjskih saradnika u Izbjegličko-prihvatnom centru „Salakovac“ i Readmisionom centru u Mostaru iz sredstava Podprojekta „Podrška izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini“ za 2019. godinu

05.4.2019.

Poništenje javnog poziva za angažman vanjskog saradnika

29.3.2019.

OBAVIJEST O TERMINU INTERVJUA ZA ANGAŽIRANJE VANJSKIH SURADNIKA U IZBJEGLIČKO-PRIHVATNOM CENTRU "SALAKOVAC" I READMISIONOM CENTRU U MOSTARU

19.3.2019.

Javni poziv za prikupljanje prijava za angažman vanjskog saradnika (angažovanje na poslovima domaćina/hostese na štandu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine namijenjenom iseljeništvu, na 31. Sarajevskom sajmu knjga koji će se održati od 17.04. do 22.04.2019. godine u Centru "Skenderija", Sarajevo)

Javni poziv za prikupljanje prijava za angažman vanjskih saradnika u Izbjegličko-prihvatnom centru „Salakovac“ i Readmisionom centru u Mostaru iz sredstava Podprojekta „Podrška izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini“ za 2019. godinu

28.02.2019.

JAVNI POZIV za dostavu prijave za učešće u dijelu aktivnosti na realizaciji projekta "Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije".Otvorene javne konsultacije na Izvještaj o provedbi Akcionog plana (prilog Obrazac RCC sa tekstom Otvorene javne konsultacije) Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017 – 2020  i o utrošku grant sredstava za 2017. godinu.

Otvorene javne konsultacije na Izvještaj o pregovorima vezanim za zaključivanje Protokola o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore u traženju nestalih osoba. 

Otvorene javne konsultacije na Odluku o izmjeni Odluke o formiranju Vijeća za osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje će trajati do 11.04.2019. godine.

Otvorene javne konsultacije na Izvještaj o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015 - 2018, koje će trajati do 11.04.2019. godine.

Pristup informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Anketa