Portal dijaspore

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA ZA POD-PROJEKAT BIH6 DRŽAVNOG PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA (DPSZ BIH6) 
- Komponenta 1. 2 - Izgradnja 80 kuća za lokalnu integraciju raseljnih lica u BiH/RS

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH  KORISNIKA BIH5-LOKALNA INTEGRACIJA
- Komponenta 1

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA BIH5-RASELJENA LICA I POVRATNICI
- Komponenta 2

OBJAVA PRELIMINARNE LISTE  POTENCIJALNIH KORISNIKA BiH5 DPSZ-POVRATNICI IZ HRVATSKE U BIH-dodatniObavijest o registraciji nekretnina u Federaciji BiH

Počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS

Javne konsultacijee

Anketa