Arhiva galerijaKonferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava u BiH

Ne treba nam aplauz, treba nam
konkretno rijesenje
Dokumentarni film: Ne treba nam aplauz, treba nam konkretno rijesenje

20.4.2018

Javni poziv za podršku udruženjima nacionalnih manjina

Javni poziv za dodjelu grant sredstava organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu

Javni poziv za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu

Javni poziv za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama uključenim u zaštitu žrtava trgovine ljudima

Javni poziv za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom

9.4.2018

OBAVIJEST o pozivu za nominiranje kandidata, za članstvo u Komitetu za prava djeteta UN

Prilog: Dopis Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i nota Kancelarije generalnog sekretara UN-a sa formularom za biografiju/životopis kandidata.
5.4.2018.

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici iz sredstava za 2017. godinu

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrificiranja stambenih jedinica povratnika i raseljenih lica iz sredstava za 2017. godinu

POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVE ZA UČEŠĆE U DIJELU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROJEKTA "PODIZANJE SVIJESTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ZDRAVLJA ROMSKE POPULACIJE"

Obavijest o pozivu za nominovanje kandidata za UN Komitet za ljudska prava
POZIV NA JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU ODLUKE O USPOSTAVLJANJU KRITERIJA I DODJELI PRIZNANJA ZA ISELJENIKE I ORGANIZACIJE ISELJENISTVA IZ BIH

POZIV ZA JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE ZA 2018. GODINU

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKON O PRAVIMA ŽRTAVA TORTURE U BOSNI I HERCEGOVINI

Pristup informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Anketa