IZVJEŠTAJ o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015. – 2018.
(Usvojen 5.8.2019. godine na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)06.11.2019.

JAVNI POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE, UDRUŽENJA I SAVEZE KOJI ZASTUPAJU INTERESE NACIONALNIH MANJINA U BIH ZA UČEŠĆE U RADU KOORDINACIONOG ODBORA ZA NACIONALNE MANJINE

28.10.2019.

JAVNI POZIV - ASISTENT/ICA ZA FINANCIJE - „JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA ZA RJEŠAVANJE RODNO ZASNOVANOG NASILJA U BIH“

9.10.2019.

JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva 


Portal dijaspore

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH6) - Komponenta 1.  Obnova i  izgradnja 235 porodičnih kuća  

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH5)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-GRAD TUZLA)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-OPĆINA KAKANJ)Obavijest o registraciji nekretnina u Federaciji BiH

Počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS

Javne konsultacije

Anketa